MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

Šifra: 180357
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Terenske vježbe

izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 5
Predavanja 15
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za kritičko promišljanje i kreativno primjenjivanje suradničkih i interdisciplinarnih aktivnosti primjerenih uzrastu djece, a sa svrhom započinjanja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu kao temelj za cjeloživotno učenje i aktivno djelovanje u skladu s održivim razvojem.
Ishodi učenja:
 1. interpretirati kompleksnost odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu
 2. opisati važnost odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu,
 3. osmisliti program odgoja za održivi razvoj u pedagoškoj praksi u vrtiću,
 4. provesti odgoj za održivi razvoj u pedagoškoj praksi u vrtiću,
 5. osmisliti i primijeniti interdisciplinarne aktivnosti za djecu, a sa svrhom promicanja obrazovanja za održivi razvoj u ranom djetinjstvu
 6. izraditi materijale potrebne za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u ranom djetinjstvu,
 7. analizirati, pratiti, vrjednovati i ocjenjivati vlastiti rad tijekom promicanja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.
Literatura:
 1. Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije, priručnik, , Pap, T., Šarić, Lj., Lončar, I., Domac, J., Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, 2012.
 2. Obrazovanje za održivi razvoj, priručnik za osnovne i srednje škole,, , Vrbanec, B., Garašić, D., Pašalić, A., _Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011.
 3. Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš,, , Lepičnik Vodopivec, J., _Alisa press, 2007.
Preporučena literatura:
 1. Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju,, , Husanović-Pejnović, D., Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 2. Mali koraci, jednostavne zamisli koje mijenjaju planet Zemlju, , Murphy, G., Mozaik knjiga,Zagreb, 2011.
 3. Nije smeće sve za vreće, , Milčec M., Školska knjiga, Zagreb, 2008.
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: