MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Opća pedagogija

Šifra: 67566
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: dr. sc. Sani Ćavar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za kritičko znanstveno izučavanje pedagogije kao znanosti, te za uspješnu organizaciju i zadovoljavajuće stručno i znanstveno vođenje pedagoških aktivnosti u procesima obrazovanja, odgoja i izobrazbe.
Ishodi učenja:
 1. obrazložiti epistemološke karakteristike pedagogije
 2. zauzeti stav o potrebi uvažavanja prava, potreba i interesa svakog pojedinca i njegove jedinstvenosti
 3. kritički analizirati i usporediti tradicionalno i suvremeno određenje temeljnih pojmova pedagogije i različita shvaćanja pedagogije kao znanosti
 4. argumentirati temeljne postavke pedagogije kao teorije osposobljavanja
 5. identificirati prednosti i nedostatke pedagoških teorija razvoja ličnosti
 6. razlikovati kvalitativne razine razvoja pojedinca i zadatke učitelja u njihovom ostvarivanju
 7. objasniti aspekte i metode pedagoškog djelovanja u procesu osposobljavanja
 8. postaviti u odnos pedagogiju i andragogiju
 9. obrazložiti potrebu teorijskog i praktičnog osposobljavanja za interkulturalne odnose
 10. kritički promišljati i raspravljati o osnovnim pedagogijskim koncepcijama i reformnim pedagoškim teorijama te identificirati njihove prednosti i nedostatke
Literatura:
 1. Vodič za studij znanosti o odgoju: što može, što želi, , Lenzen, D, Zagreb: Educa (odabrana poglavlja), 2002.
 2. Teorije znanosti o odgoju, , König E., Zedler P, Zagreb: Educa (odabrana poglavlja), 2000.
 3. Pedagogija, , Malić, J. i Mužić, V, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja), 1981.
 4. Pedagogija: teorija osposobljavanja, , Milat, J, Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 5. Pedagogija, , Vukasović, A, Zagreb: HKZ Mi (odabrana poglavlja), .
Preporučena literatura:
 1. Uvod u pedagogiju, , Giesecke, H, Zagreb: Educa, 1993.
 2. Pedagogija - temeljna znanja, , Gudjons, H, Zagreb: Educa (odabrana poglavlja), 1994.
 3. Učenje - blago u nama, , Delors, J. (ur.), Zagreb: Educa (odabrana poglavlja), 1998.
 4. Što je obrazovanje?, , Hentig, von H, Zagreb: Educa, 2008.
 5. Kakav odgoj želimo?, , Hentig, von H, Zagreb: Educa, 2007.
 6. Kvalitetna škola, , Glasser, W, Zagreb: Educa, 2005.
 7. Pedagogija obespravljenih, , Freire, P, Zagreb: Odraz Održivi razvoj zajednice, 2002.
 8. Osnove suvremene pedagogije, , Mijatović, A. (ur.), Zagreb: Hrvatski pedagoško književni zbor, 1999.
 9. Odgoj za budućnost, , Morin, E, Zagreb: Educa, 2002.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: