MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti

Šifra: 71171
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Radoslav Bužančić
Izvođači: doc. dr. sc. Radoslav Bužančić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je izborni kolegij na diplomskom studiju, te sadržajno nadopunjuje postojeće predmete modula. Kolegij kronološki i sadržajno proširuje kontekst razmatranja povijesti arhitekture ranog i razvijenog srednjeg vijeka u sklopu diplomskog studija.
Sadržaj kolegija:
1. Uvodno predavanje: srednjovjekovno poimanje građenja;
2. Notkirche i notfaza: gradnja srednjovjekovnih svetišta na ruševinama antike;
3. Pregradnja carske palače u srednjovjekovni Split: rađanje srednjovjekovnog grada;
4. Karolinški utjecaji na arhitekturu ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Dalmaciji: Centralne građevine od rotonde do šesterolista;
5. Westwerk (franački utjecaj na palatinsku arhitekturu ranog srednjeg vijeka);
6. Problem Curtisa hrvatskog vladara, Klis i Bijaći;
7. Kraljevska arhitektura ranog srednjeg vijeka: Crkve s oblim kontraforima;
8. Basilicae geminae u antičkoj i srednjovjekovnoj arhitekturi;
9. Sakralna arhitektura ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj;
10. Splitski nadbiskup Lovro i benediktinski samostani Dalmacije;
11. Bernard iz Perugie i Buvinine vratnice splitske katedrale, cistercitska arhitektura Arpadovića;
12. Firentinac Treguan i gradnja romaničke katedrale s portalom Majstora Radovana;
13. Stara kapela sv. Ivana Trogirskog: Anžuvinska arhitektura i gotika u Dalmaciji 14. st.;
14. Virtus i Fortuna: Etičko estetička rasprava i rađanje ranorenesansne arhitekture;
15. Zaključna razmatranja i ponavljanje.
Literatura:
  1. Bužančić, R.: Majstor Radovan
  2. Bužančić, R.: Quelques chantiers de construction du VIIe siecle aux environs de Salone, apres la chute de la ville, Hortus artium medievalium, vol. 9.
  3. Bužančić, R.: Nicanje ranosrednjovjekovne arhitekture iz kasnoantičkih korijena na srednjedalmatinskim otocima, Rađanje hrvatskog kulturnog pejzaža,
  4. Bužančić, R.: Hrvatska vladarska arhitektura ranog srednjeg vijeka, Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja, katalog izložbe održane u Galeriji Klovićevi dvori od 4. rujna - 21. listopada 2007.
  5. Bužančić, R.: Srednjovjekovne geminae na Otoku u Solinu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 37
  6. Bužančić, R.: Predromanička pregradnja crkve sv. Martina u Trogiru, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35 (Petriciolijev zbornik)
  7. Bužančić, R.: Secundum sacrarium divi Ioannis Stara kapela sv. Ivana Trogirskog u katedrali sv. Lovrinca, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 40
  8. Bužančić, R.: Crkve sv. Vida na Klisu i sv. Marije u Blizni Gornjoj, Prilog proučavanju vladarske predromaničke arhitekture IX. stoljeća, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 42
2. semestar
Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija: