MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PEDAGOŠKA STATISTIKA

Šifra: 68096
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: dr. sc. Bruno Barać - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovnim statističkim pojmovima i postupcima.

SADRŽAJ PREDMETA:
Metodologija i statistika u istraživanjima.
Osnovni pojmovi u statistici. Prikupljanje podataka u istraživanju.
Deskriptivna statistika. Grupiranje podataka.
Tablično prikazivanje rezultata.
Grafičko prikazivanje rezultata.
Mjere središnjih vrijednosti.
Mjere raspršenja rezultata.
Normalna distribucija. Položaj rezultata u grupi.
Inferencijalna statistika. Testiranje hipoteza.
Procjena parametara.
t-test.
hi-kvadrat test.
Korelacija.
Ishodi učenja:
 1. organizirati podatke prikupljene istraživanjem
 2. pripremiti prikupljene podatke za statističku obradu podataka
 3. samostalno provesti deskriptivnu obradu skupa podataka
 4. objasniti uvjete za primjenu temeljnih postupaka inferencijalne statistike
 5. formulirati istraživačke i statističke hipoteze
 6. usporediti različite statističke metode s obzirom na cilj i svrhu njihova korištenja
 7. predložiti statističku analizu prikladnu za postavljeno istraživačko pitanje
 8. samostalno statistički usporediti dvije skupine prikupljenih podataka
 9. interpretirati dobivene rezultate
Literatura:
 1. Petzova statistika, , Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012.
 2. Osnove statistike u društvenim i obrazovnim znanostima, , Bubić, A., Split: Filozofski fakultet, 2015.
Preporučena literatura:
 1. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, , Mejovšek, M., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007.
 2. Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja, , Mužić, V., Zagreb: Educa, 2004.
 3. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, , Milas, G., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009.
 4. Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners, , Navarro, D.J i Foxcroft, D.R., http://www.learnstatswithjamovi.com/, 2022.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Buljan:

  Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.

  Lokacija:
 • dr. sc. Bruno Barać:

  Srijeda od 10 do 11

  Lokacija: