MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju

Šifra: 120212
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Izvođači: doc. dr. sc. Branimir Mendeš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za primjenu i komparativno sagledavanje pojedinih alternativnih koncepcija i pristupa u ranom i predškolskom odgoju.
Literatura:
  1. (uvodno poglavlje)
  2. Philipps, S.: Montessori priprema za život, odgoj neovisnosti i odgovornosti
  3. (odabrana poglavlja)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: