MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju

Šifra: 120212
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Izvođači: doc. dr. sc. Branimir Mendeš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za primjenu i komparativno sagledavanje pojedinih alternativnih koncepcija i pristupa u ranom i predškolskom odgoju.
Ishodi učenja:
 1. obrazložiti teorijsko utemeljenje i osnovne značajke pojedine alternativne
  koncepcije;
 2. objasniti prednosti pojedine alternativne pedagoške koncepcije u odnosu na
  nacionalni kurikulum;
 3. raspravljati o pedagoškim fenomenima sa stajališta određene alternativne
  pedagoške koncepcije;
Literatura:
 1. Kurikulum za vrtiće, (uvodno poglavlje), Hansen, K. i dr., Zagreb: Korak po korak, 2001.
 2. Montessori priprema za život, odgoj neovisnosti i odgovornosti, , Philipps, S., Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999.
 3. Montessori ili Waldorf, (odabrana poglavlja), Seitz, M., Hallwach, U., Zagreb: Educa, 1997.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: