MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest Mletačke Republike

Šifra: 76794
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Vrandečić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Društveno uređenje i uprava. Ekspanzija na kopnu i na Jadranu. Turski izazov. Liga iz Cambraia i rat za Italiju. Odnosi s Carstvom i Francuskom. Protuturski ratovi 16. stoljeća. Razvoj obrta i manufakture. Pomorstvo i trgovina. Ideologija flote. Odnos s Rimom i pitanje interdikta. Venecija i Tridesetogodišnji rat, Kandijski i Morejski rat. Odnos središta prema posjedima Stato da Mara. Povlačenje plemstva na Terrafermu i poljoprivredna revolucija. Venecijanski barok. Novi oblici gospodarskoga života. Gospodarske reforme u 18. stoljeću.
Ishodi učenja:
 1. objasniti glavne političke i društvene procese razvitka Mletačke Republike
 2. interpretirati glavne značajke unutrašnje političke i društvene dinamike
 3. usporediti značajke gospodarskog i političkog razvoja Republike u pojedinim razdobljima
Literatura:
 1. , L. Čoralić, Venecija, Samobor, 2004., 62-161.
  C. Diehl, Mletačka Republika, Zagreb, 2006., 103-197.
  F. C. Lane, Venice. A Maritime Republic, Baltimore, 1973., 336-353., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Gaetano Cozzi - Michael Knapton, Storia della Republica di Venezia, Torino 1987.
  Gaetano Cozzi - Michael Knapton, La Repubblica di Venezia nell'eta moderna: Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino 1986.
  Sergej P. Karpov, La navigazione veneziana nel Mar Nero XII.-XV sec., Ravenna 2000.
  John Julius Norwich, Storia di Venezia: dal 1400 alla caduta della Repubblica, Milano 1989., , , .
3. semestar
Povijest 3 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: