MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća

Šifra: 177553
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s različitim oblicima pedagoških programa i medijacije u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative 20. i 21. stoljeća. Osobiti cilj je prikazati načine na koji se artikulira obrat u domeni kustoskog angažmana ali i korištenju umjetničke medijacije kao oblika multidisciplinarnog kritičkog aparata za sagledavanje postojećih muzejskih i galerijskih programa i događanja. Nadalje, cilj je studentima pokazati i načine kritičkog stava naspram postojećih institucionalnih oblika obrazovanja i to kroz tekstove najprominentnijih mislioca XX. stoljeća i danas (Illich, Ranciere, Morin).
Sva znanja prilagođena su za izvođenje i prezentaciju u formatu srednjoškolskog obrazovanja i nastave odnosno ključna su za strukturiranje i provedbu edukativnih programa i radionica kako u muzejsko-galerijskim prostorima tako i u vaninstitucionalnom okviru.
Literatura:
 1. Morin, E.: Odgoj za budućnost: sedam temeljnih spoznaja u odgoju za budućnost
 2. Ranciere, J.: Učitelj neznalica: pet lekcija iz intelektualne emancipacije
 3. O'Neil, P.: Curating and the Educational Turn
 4. Katharina Jedermann (ur.), Kristina Leko (ur.): Život umjetnosti 88-2011 (temat: Imperativ sudjelovanja)
 5. Ivana Meštrov (ur.), Mihaela Richter (ur.): Život umjetnosti 85-2009 (temat: Fragmenti kustoskog diskursa)
 6. Allen, F. (ur.): Documents of Contemporary Art: Education
 7. Bergman, A., Salinas, A., Borić, I.: Forms of Education: Couldn' Get a Sense of it
 8. Bishop, C.: Radical Museology or What' s 'Contemporary' in Museums of Contemporary Art
 9. Pjotrovski, P.: Kritički muzej
 10. Weibel, P.: Muzej u postindustrijskom potrošačkom društvu. Argument za fiziku masa i protiv metafizike prisutnosti
 11. Krauss, R.: The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum
Preporučena literatura:
 1. Bechtler, C. (ur.), Imhof, D. (ur.): Museum of the Future
 2. Pollock, G. (ur.), Zemans, J. (ur.): Museums After Modernism - Strategies of Engagement,
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: