MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest njemačkog filma

Povijest njemačkog filma

Šifra: 228926
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje s epohama njemačkog filma. Uz povijesti i analizu filma, tematizirati će se i analizirati pojedinačne filmske radove kao primjere.
Literatura:
  1. Povijest njemačkog filma.
Preporučena literatura:
  1. Povijest i filozofija filma filma.
  2. Povijest i filozofija filma.
  3. Analiza filma "Metropolis" Fritza Langa.
  4. Analize Filmova Michaela Hanekea i Rainera Wernera Fassbindera.
  5. Uvod u analizu filma.
  6. Uvod u analizu filma.
  7. Uvod u film.
  8. Analize filmova Michaela Hanekea i Piera Paola Pasolinija.
1. semestar
DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: