MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija odgoja i obrazovanja

Šifra: 67858
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
-Psihologija kao znanost i struka, grane psihologije
-Znanost i znanstvene metode
-Temeljne građevne jedinice središnjeg živčanog sustava
-Neuroni i sinapse, uloga osnovnih neurotransmitera u regulaciji ponašanja
-Stanja svijesti i cirkadijurni ritmovi (budnost i spavanje)
-Oblikovanje ponašanja: utjecaj genetike i okoline
-Životna razdoblja: djetinjstvo, adolescencija
-Psihometrijske tehnike: eksperiment, upitnici
-Intervju: podjela i značajke kvalitetnog intervjua
-Elementi ličnosti: pravci i različita gledišta
-Inteligencija i kognitivne sposobnosti: pravci i različita gledišta
-Pamćenje i učenje, značajke, pristupi i dometi razvoja
-Čuvstva (emocije), kontrola i biološke osnove, ekspresija emocija
-Psihopatologija i problemi ovisnosti u dječjoj i adolescentnoj fazi
-Stavovi, predrasude, vjerovanja i vrijednosti
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Berk, E. L. (2008). Psihologija cjeloživotnog razdoblja. Zagreb: Naklada Slap.
  Petz, B. (2003). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Šito Ćorić, Š. (1999). Psihologija u svagdanjem životu. Mostar: Sveučilište u Mostaru.
  Vidović Vizek, V., Rijavec, M., Vlahović Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Petz, B. (2005). Psihologijski rječnik. Jastrebarsko, Naklada Slap.
  Pinel, J.P. (2002). Biološka psihologija. Jastrebarsko, Naklada Slap.
  Rathus, A. S. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: Moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap., , , .
1. semestar
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: