MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća

Šifra: 71154
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanje je zamišljeno kao nadopuna kolegija Hrvatska povijest od 1918. do 1945., a bit će riječ o biografijama istaknutih javnih i/ili političkih ličnosti koje su djelovale i ostavljale traga u tom razdoblju kao na primjer: Juraj Carić, Vicko Jelaska, Andrija Hebrang, Aleksandar Karađorđević, Vladko Maček, Nikola Pašić, Frano Supilo, Ivo Tartaglia, Ante Trumbić, Ante Pavelić, Svetozar Pribićević, Stjepan Radić, Josip Smodlaka, Milan Stojadinović, Josip Broz Tito...Cilj je kolegija upoznavanje biografija i političkog djelovanja ličnosti koje su obilježile hrvatsku povijest tijekom 20. st. s posebnim osvrtom na predstavnike političkog života u Dalmaciji.
Ishodi učenja:
 1. Studenti bi nakon odslušanog kolegija i položenog ispita trebali biti sposobni:
  - prepoznati temeljne društveno-političke procese hrvatskog 20. st.
  - objasniti društveno-politički kontekst u kojem su djelovali neki od najpoznatijih hrvatskih političara tijekom 20. st.
  - interpretirati temeljne ideje i stavove promatranih političkih ličnosti.
  - prepoznati različitost ideja na tadašnjoj političkoj sceni.
Literatura:
 1. , Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb, 1988.
  Hrvoje Matković, Povijest Jugoslavije (1918.-1991.). Hrvatski pogled, Zagreb, 1998., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb, 1993.
  Ivo, Petrinović, Ante Trumbić, Split, 1991.
  Hrvatski leksikon, Enciklopedija Jugoslavije, Biografski leksikon itd., , , .
5. semestar
Povijest 5 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Aleksandar Jakir:

  ponedjeljkom i srijedom od 8.45-9.45 i po dogovoru (ajakir@ffst.hr)

  Lokacija: