MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Prevencija poremećaja u ponašanju

Šifra: 122941
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: doc. dr. sc. Toni Maglica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Steći osnovna - opća znanja iz područja studija - (prevencija poremećaja u
ponašanju, suvremena prevencijska istraživanja, efikasni preventivni programi)
- Prepoznati i razumijevati etiologiju i fenomenologiju poremećaja u ponašanju,
- Osposobiti studente za primjereno i pravodobno odgovaranje na specifične
potrebe djece i mladih koji tendiraju ka ili pokazuju poremećaje u ponašanju;
- Uspješno usmeno i pismeno komunicirati te prezentirati vlastite uratke;
- Razviti vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične
svrhe.
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati temeljne pojmove o prevenciji kao znanosti
 2. Analizirati i argumentirano objasniti različite prevencijska istraživanja i prakse
 3. Osmisliti kvalitetne preventivne programe
 4. Spremnost na ranu detekciju poremećaja u ponašanju
 5. Osmisliti i izvesti plan aktivnosti komunikacije s djecom i mladima u riziku
 6. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja socijalne
  pedagogije
 7. Kompetentno odabrati preventivne strategije, razine prevencije, modele, programe prevencije u praksi
Literatura:
 1. Teorije prevencije, , Bašić, J., Školska knjiga Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
 1. O ponašanjima učenika i njihovoj pojavnosti u školi, , Bašić, J., Kranželić Tavra, V. U: Bašić, J., Koller-Trbović, N., Uzelac, S. (ur.):, Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2004.
 2. "Partnerstvo" programa usmjerenih obitelji i zajednice, , Ferić,M, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponaš, 2003.
 3. Rizični i zaštitni čimbenici u školskom okruženju kao temelji uspješnije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, , Kranželić Tavra, V., Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 38, 2002.
 4. Obitelj u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih: Istarska županija - zajednica usmjerena na obitelj, , Ferić, M, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
1. semestar
Pedagogija zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

3. semestar
Pedagogija zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: