MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija roditeljstva

Šifra: 180353
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s teorijskim pristupima proučavanja roditeljstva, glavnim modelima roditeljstva u okviru razvojne psihologije; individualnim čimbenicima koji determiniraju roditeljstvo, posljedicama različitih odrednica roditeljstva na razvoj djece te roditeljstvom u specifičnim uvjetima života (nemogućnost ostvarivanja roditeljstva, ne-biološko roditeljstvo, maloljetni roditelji, roditeljstvo djeteta s poteškoćama u razvoju). Specifičan cilj predmeta odnosi se na upoznavanje s ulogom roditelja u kontekstu predškolske ustanove.
sadržaj:
1. Uvodno predavanje (upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta, literaturom, obvezama studenata; podjela seminarskih tema i literature) 1P + 2S
2. Definiranje roditeljstva (pojam, proces, uloga) 1P + 2S
3. Glavni teorijski pristupi proučavanju roditeljstva (psihoanalitički, humanistički, ekološki) 2P + 2S
4. Individualni i kontekstualni čimbenici roditeljstva i roditeljskog ponašanja (Belskyev model determinanti roditeljskog ponašanja) 1P + 2S
5. Motivacija za roditeljstvom 2S
6. Tranzicija u roditeljstvo 1P + 2S
7. Roditeljstvo djeteta predškolske i školske dobi 2P + 2S
8. Roditeljstvo adolescenata 1P + 2S
9. Roditeljstvo odrasle djece 1P + 2S
10. Nemogućnost realiziranja roditeljske uloge, posvojenje, maloljetni roditelji 2P +2S
11. Uloga majke i oca u povijesnom kontekstu i u suvremenom društvu 2S
12. Roditeljstvo djeteta s poteškoćama u razvoju 1P + 2S
13. Roditeljsko ponašanje u kontekstu predškolske ustanove 2P + 2S
Ishodi učenja:
 1. imenovati glavne teorijske pristupe u psihologiji roditeljstva
 2. imenovati čimbenike koji određuju roditeljstvo i roditeljsko ponašanje
 3. objasniti ulogu glavnih individualnih i kontekstualnih čimbenika koji određuju roditeljstvo
 4. analizirati specifičnosti roditeljstva maloljetnih roditelja i nebioloških roditelja
 5. usporediti značajke roditeljstva i roditeljskog ponašanja u različitim razvojnim fazama (dojenče, dijete rane dobi, dijete predškolske dobi, dijete adolescent, i dijete odrasla osoba)
 6. objasniti ulogu roditelja i roditeljskog ponašanja u funkcioniranju djeteta u predškolskoj ustanovi
 7. razviti komunikacijske vještine za kvalitetnu interakciji s roditeljima u kontekstu predškolske ustanove
Literatura:
 1. Razvoj djece u socijalnom kontekstu (odabrana poglavlja), , Klarin, M, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2006.
 2. Doživljaj i praksa roditeljstva u različitim životnim razdobljima, , Lacković Grgin, K, Društvena istraživanja, 20, 4, 1063-1083, 2011.
Preporučena literatura:
 1. Parenting. A dynamic Perspective, , Holden, G.W, SAGE, 2010.
 2. Parenting. A life span perspective., , Martin, C.A., Colbert, K.K., NY: McGrawHill, 1997.
 3. Biti kompetentan roditelj, , Ljubetić, M, Zagreb: Mali profesor, 2007.
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: