MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija roditeljstva

Šifra: 180353
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s teorijskim pristupima proučavanja roditeljstva, glavnim modelima roditeljstva u okviru razvojne psihologije; individualnim čimbenicima koji determiniraju roditeljstvo, posljedicama različitih odrednica roditeljstva na razvoj djece te roditeljstvom u specifičnim uvjetima života (nemogućnost ostvarivanja roditeljstva, ne-biološko roditeljstvo, maloljetni roditelji, roditeljstvo djeteta s poteškoćama u razvoju). Specifičan cilj predmeta odnosi se na upoznavanje s ulogom roditelja u kontekstu predškolske ustanove.
sadržaj:
1. Uvodno predavanje (upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta, literaturom, obvezama studenata; podjela seminarskih tema i literature) 1P + 2S
2. Definiranje roditeljstva (pojam, proces, uloga) 1P + 2S
3. Glavni teorijski pristupi proučavanju roditeljstva (psihoanalitički, humanistički, ekološki) 2P + 2S
4. Individualni i kontekstualni čimbenici roditeljstva i roditeljskog ponašanja (Belskyev model determinanti roditeljskog ponašanja) 1P + 2S
5. Motivacija za roditeljstvom 2S
6. Tranzicija u roditeljstvo 1P + 2S
7. Roditeljstvo djeteta predškolske i školske dobi 2P + 2S
8. Roditeljstvo adolescenata 1P + 2S
9. Roditeljstvo odrasle djece 1P + 2S
10. Nemogućnost realiziranja roditeljske uloge, posvojenje, maloljetni roditelji 2P +2S
11. Uloga majke i oca u povijesnom kontekstu i u suvremenom društvu 2S
12. Roditeljstvo djeteta s poteškoćama u razvoju 1P + 2S
13. Roditeljsko ponašanje u kontekstu predškolske ustanove 2P + 2S
Literatura:
  1. Klarin, M: Razvoj djece u socijalnom kontekstu (odabrana poglavlja)
  2. Lacković Grgin, K: Doživljaj i praksa roditeljstva u različitim životnim razdobljima
Preporučena literatura:
  1. Holden, G.W: Parenting. A dynamic Perspective
  2. Martin, C.A., Colbert, K.K.: Parenting. A life span perspective.
  3. Ljubetić, M: Biti kompetentan roditelj
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: