MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest talijanskog jezika

Šifra: 130592
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Bezić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s periodizacijom povijesti talijanskog jezika te s etapama njegovog razvoja od vremena vulgarnog latiniteta i prvih dokumenata napisanih na talijanskom jeziku do današnjih dana. Stjecanje uvida u razdoblja povijesti talijanskog jezika te analiza tekstova pojedinih razdoblja pridonijet će osvješćivanju i boljem razumijevanju veze između razvoja jezika i izvanjezičnih faktora, odnosno povijesnih, društvenih i kulturoloških okolnosti u kojima jezik nastaje.
Ishodi učenja:
 1. Definirati i objasniti pojmove vezane uz nastanak, razvoj i povijest talijanskog jezika.
 2. Razlikovati i usporediti etape razvoja talijanskog jezika.
 3. Nabrojati najvažnija književna i jezična djela koja su pridonijela nastanku i formiranju talijanskog književnog jezika te objasniti njihov značaj.
 4. Prepoznati i objasniti jezične strukture tipične za pojedina razdoblja povijesti talijanskog jezika.
 5. Pojasniti utjecaj izvanjezičnih faktora na nastanak i razvoj talijanskog jezika.
Literatura:
 1. , Marazzini, C. (2010). La lingua italiana. Storia, testi, strumenti. Bologna: Il Mulino.
  Marazzini, C. (2006). La storia della lingua italiana attraverso i testi. Bologna: Il Mulino.
  Marazzini, C. (2004). Breve storia della lingua italiana. Bologna: Il Mulino.
  Marazzini, C. (2002). La lingua italiana. Profilo storico. Bologna: Il Mulino.
  Migliorini, B. (2002). Storia della lingua italiana. Bologna: Bompiani., , , .
Preporučena literatura:
 1. L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, , Francesco Bruni, UTET, 1999.
 2. La lingua nella storia d'Italia, , Luca Serianni, Societa Dante Alighieri, 2001.
 3. L'italiano letterario nella storia, , Francesco Bruni, il Mulino, 2002.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Maja Bezić:

  PONEDJELJAK, 11.00 - 12.00 sati

  Lokacija: