MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA

Šifra: 175187
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: pred. Tina Barun - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s temeljnim principima i zakonitostima učenja i poučavanja.

SADRŽAJ PREDMETA:
Uvod u područje pedagoške psihologije.
Metode istraživanja u području pedagoške psihologije.
Biheviorističke teorije učenja: Klasično uvjetovanje.
Biheviorističke teorije učenja: Instrumentalno uvjetovanje.
Teorija socijalnog učenja.
Kognitivistički pristup učenju i pamćenju.
Znanje.
Viši kognitivni procesi.
Metakognicija.
Konstruktivizam.
Samoregulirano učenje.
Individualne razlike u nastavi:
Sposobnosti.
Individualne razlike u nastavi: Ličnost i stilovi učenja.
Planiranje i odabir metoda poučavanja.
Temeljne metode poučavanja.
Vrednovanje školskog postignuća učenika.
Ishodi učenja:
 1. definirati procese pamćenja i učenja
 2. objasniti temeljne postavke osnovnih teorija učenja
 3. kritizirati nedostatke osnovnih teorija učenja
 4. vrednovati primjenjivost teorija učenja u kontekstu učenja različitih gradiva
 5. planirati strategije za povećanje učinkovitosti učenja
 6. planirati korištenje različitih metoda poučavanja u nastavi
 7. prepoznati značaj individualnih razlika u obrazovnom kontekstu
 8. usporediti različite oblike vrednovanja postignuća
Literatura:
 1. Psihologija obrazovanja, , Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D, Zagreb: IEP, d.o.o. i VERN, d.o.o., 2003.
Preporučena literatura:
 1. Educational psychology: Theory and practice, , Slavin, R, New York: Pearson., 2006.
 2. Edukacijska psihologija, , Grgin, T, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2001.
 3. Psihologija učenja i pamćenja, , Zarevski, P, Jastrebarsko: Naklada Slap., 1995.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: