MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvojna psihologija

Šifra: 67603
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
nasl. pred. Ines Roso Perić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ:

Predmet će se realizirati kroz predavanja i seminare koji se sadržajno odnose na: osnovne pojmove razvojne psihologije (nasljeđe i okolina, sazrijevanje i učenje, rast i razvoj); metodologiju razvojnih istraživanja; etička načela u razvojnim istraživanjima; najpoznatije teorije razvoja u okviru različitih pristupa (psihodinamski pristup, bihevioralni pristup, kognitivistički pristup, etološki pristup, ekološki pristup); tjelesni rast i razvoj, kognitivni razvoj, socijalni razvoj, emocionalni razvoj, moralni razvoj; specifičnosti razvoja u adolescenciji i odrasloj dobi te osnove razvojne psihopatologije.
Ishodi učenja:
 1. definirati osnovne probleme razvojne psihologije
 2. navesti značajke psihičkih smetnji koje se najčešće javljaju u djetinjstvu
  i adolescenciji
 3. navesti i objasniti vrste razvojnih istraživanja
 4. usporediti različite pristupe istraživanjima u razvojnoj psihologiji
 5. izraditi jednostavan nacrt jednog razvojnog istraživanja
 6. analizirati različite teorijske pristupe u razvojnoj psihologiji
 7. objasniti doprinos najpoznatijih autora iz područja razvojne psihologije (npr.
  Hall, Gesell, Piaget, Erikson, Bandura i dr.)
 8. navesti osnovne značajke pojedinih faza kognitivnog, socio-emocionalnog i
  moralnog razvoja
 9. povezati osnovne značajke kognitivnog razvoja u djetinjstvu i adolescenciji
  s odgovarajućim načinima učenja i podučavanja u nastavnom procesu
 10. objasniti ulogu razvojne psihopatologije u proučavanju dječjeg razvoja
Literatura:
 1. Dječja psihologija, , Vasta, R., Haith, M.M., i Miller, S.A, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2005.
 2. Psihologija cjeloživotnog razvoja (odabrana poglavlja), , Berk, L, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2008.
Preporučena literatura:
 1. Razvoj djece u socijalnom kontekstu (odabrana poglavlja), , Klarin, M, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2006.
 2. Odabrana poglavlja iz psihologije odraslih, , Ćubela Adorić, V. i Lacković Grgin, K, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2005.
 3. Razvojna psihopatologija i psihijatrija: od dojenačke dobi do adolescencije, , Wenar, C, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2003.
 4. Razvojna psihologija Jeana Piageta, , Buggle, F, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2002.
 5. Stres u djece i adolescenata, , Lacković Grgin, K, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2000.
 6. Psihologija odrasle dobi i starenja, , Schaie, K.W. i Willis, S.L, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2001.
 7. Etički kodeks istraživanja s djecom, , Ajduković, M. i Kolesarić, V, Vijeće za djecu Vlade RH i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži., 2003.
 8. Recent Theories of Human Development, , Thomas, R,M, SAGE, 2000.
 9. Life-Span Development, , Santrock, J.W, New York: McGraw Hill., 2003.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: