MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Romanička umjetnost

Šifra: 204150
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s razvojnim etapama romaničke umjetnosti, glavnim odlikama romaničkog stila i njegovim oblikovnim elementima na odabranim primjerima arhitekture, kiparstva, slikarstva i primijenjenih umjetnosti. Kroz nastavne jedinice i terensku nastavu studenti će usvojiti znanja o europskim i nacionalnim spomenicima koji se tumače u kontekstu specifičnog povijesnog i geopolitičkog okvira. Uz komparativni i kritički pristup, kroz nastavu se izdvajaju oni značajni primjeri arhitekture, kiparstva, slikarstva i primijenjenih umjetnosti u kojima su ostvareni pionirski dosezi; bilo da je riječ o inovativnim arhitektonskim ili ikonografskim elementima.
Ishodi učenja:
 1. -prepoznati i razlikovati stilske osobitosti romanike u odnosu na ostala povijesno-umjetnička razdoblja
 2. prepoznati ikonografske specifičnosti u kontekstu romaničke umjetnosti
 3. prepoznati regionalne specifičnosti romaničkih ostvarenja
 4. na temelju stečenih znanja datirati i interpretirati umjetničko djelo
Literatura:
 1. Romanesque Architecture, Sculpture, Painting, , više autora, Könemann, 1997.
 2. Četiri stoljeća europske umjetnosti 800-1200, , Vladimir P. Goss, Golden marketing-Tehnička knjiga, 2010.
 3. Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu, , Joško Belamarić, Književni krug Split, 2001.
 4. Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, , Igor Fisković, Muzej za umjetnosti i obrt, 1987.
 5. Od Donata do Radovana, , Ivo Petricioli, Književni krug Split, 1990.
Preporučena literatura:
 1. Carolingian and Romanesque architecture 800-1200, , Kenneth John Conant, New Haven-London, 1993.
 2. Protiv Romanike? Esej o pronađenoj prošlosti, , Xavier Barral i Altet, Institut za povijest umjetnosti, 2009.
 3. Romanička umetnost, , H. E. Kubach - P. Bloch, Novi Sad : Bratstvo jedinstvo, 1974.
 4. Romanesque Wall Painting in Central France, , Marcia Kupfer, New Haven and London, 1993.
 5. Romanesque Sculpture, , M.F. Hearn, Cornell University Press, New York, 1981.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić:

  Konzultacije su moguće individualno i po dogovoru svakim radnim danom uz prethodnu najavu elektroničkom poštom na icapeta@ffst.hr

  Lokacija: