MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE

Šifra: 159320
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: Karla Babić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s razvojnim dimenzijama u kontekstu pojedinačnih tematskih cjelina od temperamenta, privrženosti i emocija do pojma o sebi, razvoja ličnosti i poteškoća u razvoju te primjenom tih spoznaja u odgoju i obrazovanju u djetinjstvu i adolescenciji.
Sadržaj:
1. Temperament. Dimenzije temperamenta i očitovanje u kontekstu dobi
2. Razvoj privrženosti, privrženost u ranom djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj dobi
3. Nasljeđe ili okolina. Suvremena istraživanja i teorijski pristupi
4. Povezanost privrženosti, temperamenta i emocije
5. Razvoj samopoimanja i ličnosti
6. Samokontrola i inicijativa u odgoju i obrazovanju
7. Kognitivni stilovi, atribucija i vjerovanja i povezanost s odgojno obrazovnim procesima i odlukama
8. Odnos s vršnjacima, prijateljstvo, omiljenost, sociometrija
9. Motivacija za brak i roditeljstvo
10. Roditeljski stilovi i izazovi suvremenog roditeljstva
11. Podjela i određenje odstupajućih oblika doživljavanja i ponašanja
12. Djeca i adolescenti s poteškoćama u kontekstu odgoja i obrazovanja
Ishodi učenja:
 1. Odrediti osnovne značajke temperamenta
 2. Razumjeti i navesti pojedine stadije i ulogu razvoja privrženosti te povezanosti s
  emocionalnim razvojem i temperamentom
 3. Analizirati razvoj samokontrole i emocija
 4. Analizirati utjecaj razvoja inicijative i samokontrole u procesu odgoja i obrazovanja
 5. Definirati samopoimanje i promjene u dimenzijama samopoimanja u kontekstu dobi i razvoja ličnosti
 6. Odrediti značajke roditeljskih stilova na razvojne ishode kod djece
 7. Razumjeti čimbenike motivacije za brak i roditeljstvo
 8. Razumjeti razlike u odstupajućim oblicima ponašanja i doživljavanja u djetinjstvu i
  adolescenciji
Literatura:
 1. Psihologija cjeloživotnog razvoja (odabrana poglavlja), , Berk, L, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2008.
 2. Dječja psihologija (poglavlja), , Vasta, R., Haith, M.M., i Miller, S.A, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2004.
 3. Odabrane teme iz psihologije odraslih (poglavlja), , Ćubela Adorić, V. i Lacković Grgin, K, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2006.
 4. Razvojna psihopatologija i psihijatrija: od dojenačke dobi do adolescencije, , Wenar, C, Jastrebarsko: Naklada Slap., 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: