MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Semantika njemačkog jezika

Šifra: 188230
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovama semantike kao lingvističke discipline; usvajanje nužnih kompetencija za samostalno analiziranje značenja u jeziku na razini riječi, sintagmi i rečenica; razumijevanje složenosti značenjskih odnosa te upoznavanje različitih tradicionalnih i suvremenih teorijskih okvira.
1. Semantika kao lingvistička disciplina 2. Tradicionalna semantika 3. Strukturalna semantika 4. Prototipna semantika 5. Konceptualne, referencijalne, kontekstualne definicije značenja 6. Denotativno i konotativno značenje 7. Metode semantičke analize 8. Transfer značenja 9. Tradicionalni i suvremeni pristupi metafori i metonimiji 10. Paradigmatski i sintagmatski odnosi značenja riječi 11. Uvod u kognitivnu semantiku 12. Semantika i pragmatika 13. Hiperonimija i hiponimija
Literatura:
  1. Löbner, S.: Semantik. Eine Einführung
  2. Schwarz, M., Chur, J.: Semantik: ein Arbeitsbuch
  3. Cruse, D. A.: Lexical Semantics (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
  1. Wierzbicka, A.: Semantics, Culture and Cognition. Universal Concepts in Culture-Specific Configurations
  2. Lyons, J.: Semantics
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Termini konzultacija: