MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociolingvistika

Šifra: 188267
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje sa sociolingvistikom kao interdisciplinarnom znanosti koja promatra jezik u društvenom kontekstu; osvještavanje društvene slojevitosti jezika i društvene uvjetovanosti jezičnih ponašanja;ovladavanje vještinom korištenja relevantne literature za pojedino tematsko područje.
1. Uvod u sociolingvistiku kao znanstvenu disciplinu 2. Osnovna terminološka određenja 3. Sociolingvistička istraživanja u svijetu 4. Metode sociolingvističkih istraživanja 5. Jezik i društveni kontekst 6. Standardni jezik, dijalekt, varijetet, vernakular, idiolekt 7. Njemački razgovorni jezik 8. Jezik i kultura 9. Studije o jezičnoj varijaciji (Fischer; Labov; Trudgill; Wolfram; Milroy) 10. Jezična politika i jezično planiranje 11. Bilingvizam 12. Dijalektologija i društvene mreže 13. Jezik i mediji
Ishodi učenja:
 1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
  definirati temeljne koncepte, teorije i probleme sociolingvistike;
 2. povezati prethodno stečena lingvistička znanja s novostečenim znanjima iz područja sociolingvistike;
 3. objasniti složenost odnosa između jezika, kulture i društva;
 4. analizirati odnose između različitih jezičnih struktura (fonoloških, morfoloških i sintaktičkih) te društvene dimenzije jezika;
 5. objasniti značaj izvanjezičnog konteksta u analizi jezične uporabe.
Literatura:
 1. Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch, , Veith, H. W., Günter Narr Verlag, Tübingen, 2005.
 2. Varietätenlinguistik: Eine Einführung, , Sinner, C., Narr Verlag, Tübingen, 2013.
Preporučena literatura:
 1. The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World, , Ball, M. J., (ur.), Routledge, London and New York., 2010.
 2. Sociolinguistics: An introduction to language and society, , Trudgill, P., Penguin, London, 2000.
1. semestar
Njemački preddiplomski 1. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: