MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociolingvistika

Šifra: 188267
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje sa sociolingvistikom kao interdisciplinarnom znanosti koja promatra jezik u društvenom kontekstu; osvještavanje društvene slojevitosti jezika i društvene uvjetovanosti jezičnih ponašanja;ovladavanje vještinom korištenja relevantne literature za pojedino tematsko područje.
1. Uvod u sociolingvistiku kao znanstvenu disciplinu 2. Osnovna terminološka određenja 3. Sociolingvistička istraživanja u svijetu 4. Metode sociolingvističkih istraživanja 5. Jezik i društveni kontekst 6. Standardni jezik, dijalekt, varijetet, vernakular, idiolekt 7. Njemački razgovorni jezik 8. Jezik i kultura 9. Studije o jezičnoj varijaciji (Fischer; Labov; Trudgill; Wolfram; Milroy) 10. Jezična politika i jezično planiranje 11. Bilingvizam 12. Dijalektologija i društvene mreže 13. Jezik i mediji
Literatura:
  1. Veith, H. W.: Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch
  2. Sinner, C.: Varietätenlinguistik: Eine Einführung
Preporučena literatura:
  1. Ball, M. J., (ur.): The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World
  2. Trudgill, P.: Sociolinguistics: An introduction to language and society
1. semestar
Njemački preddiplomski 1. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Termini konzultacija: