MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija književnosti

Šifra: 175393
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razvijanje sposobnosti analiziranja različitih aspekata književnog djela u društvu, s naglaskom na razumijevanje odnosa umjetničkog i društvenog sloja u književnom djelu / Kontekstualizacija književnosti kao socio-kulturološkog fenomena.
1. Upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta, obveznom i dopunskom literaturom. Dogovor o načinu rada i o obvezama, načinu ispita i sl.
2. Predmet i metode sociologije književnosti.
3. Pozitivistička i teorijsko-kritička sociologija književnosti.
4. Književnost i društvo.
5.Knjiga, čitanje, književnost.
6. Pisac u društvu.
7. Sociologija književnog života.
8. Književnost kao institucija. Sociologija književnog stvaranja i književne recepcije.
9.Elitne i trivijalne književnosti.
10. Sociologija drame i kazališta. Sociologija romana.
11. Književnost i publika: klasična i moderna publika.
12. Društvene funkcije humora.
13. Književnost i ideologija.
14. Mladi u književnosti. Žensko pismo.
15. Književnost u kulturnim politikama.
Ishodi učenja:
 1. Objasniti odnos između sociologije književnosti i povijesti književnosti
 2. Analizirati različite aspekte književnog djela u društvu.
 3. Prepoznati društvene aspekte književne proizvodnje
 4. Protumačiti sociologiju književnih žanrova
 5. Osposobiti studente za kritičko analiziranje položaja književnika i uloge književnosti u društvu
Literatura:
 1. "Slika" žene u udžbenicima književnosti,, , Baranović, B., Zagreb:IDIZ, 2000.
 2. The Psychology and Sociology of Literature, , Ibsch, E. i dr. /eds./, London: John Benjamins Peub.Co. (ili neko novije izdanje), 2002.
 3. Sociologija književnosti, , Petrović, S. /ur./, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1990.
 4. The Psychology and Sociology of Literature, , Schram, D. i Steen, G /eds./, Utrecht University, Muntstraat, 2001.
Preporučena literatura:
 1. Sociologija umjetnosti, , Baković, S., Spektar, 1985.
 2. Cultural Studies: Theory and Practice, , Barker, C., London: SAGE Publications, 2004.
 3. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, , Biti, V, Zagreb: Matica hrvatska, 2000.
 4. Znanost o književnosti: uvod u genezu i stanje pojma., , Biti, V, Umjetnost riječi. 41:1-2, 1997.
 5. To umijeće stiha, , Borges, I, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001.
 6. Pravila umetnosti, Geneza i struktura polja književnosti., , Bourdieau, P, Novi Sad: Svetovi, 2003.
 7. Sociologija kulture, , Crespi, F, Zagreb: Politička kultura, 2006.
 8. Sociologija književnosti, , Escarpit, R, Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.
 9. Uvod u sociologiju romana, u: Ogledi o sociologiji umjetnosti, , Goldmann, L, Zagreb: Školska knjiga, 1987.
 10. Sociologija umjetnosti. Knj. 1. i 2, , Hauser, A, Zagreb: Školska knjiga (određena poglavlja), 1986.
 11. O interpretaciji: književnost kao društveno simbolični čin, Kazalište, 4(7/8), , Jameson, F, , 2001.
 12. Literature and Society: The Function of Literary Sociology in Comparative Literature, , Keunen, B.; Eeckhout, B, London: Peter lang Publishing, 2001.
 13. Nimfe, muze, eurinome-društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj, , Kodrnja, J, Zagreb: Alinea, 2001.
 14. Book Clubs. Women and the Uses of Reading in Everyday, , Long, E, Chicago & London: The University of Chicago Press, 2003.
 15. Sign taken for Wonders. On the Sociology of Literary Forms, , Moretti, F, London & New York: Vesro., 2005.
 16. Čitalačka kultura nastavnika, Školski vjesnik, Vol. XLVI., br.1, , Pilić, Š, , 1997.
 17. Teorija književnosti, , Solar, M, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 18. Sociologija oblikovanja literarnog ukusa, , Schucking, L.L, Zagreb: Dora, 2001.
2. semestar
Sociologija (diplomski studij-ljetni semestar) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
Sociologija (diplomski studij-ljetni semestar) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: