MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija rada

Šifra: 131164
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
doc. dr. sc. Tea Gutović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi:
Upoznavanje s temeljnim teorijskim pristupima unutar sociologije rada.
- Razumjeti odnos opće sociologije i sociologije rada.
- Biti osposobljen za prepoznavanje i tumačenje temeljnih procesa, pojava i fenomena na suvremenom tržištu rada.
- Osvijestiti postojanje rodno segregirane podjele rada u suvremenom društvu.
Sadržaj:
1. Uvodno predavanje (upoznavanje sa studentima, literaturom, metodama rada, rokovima, ispitima) (2 sata)
Određenje predmeta sociologije rada (rad-sociološka perspektiva) (2 sata)
2. Temeljni teorijski pristupi unutar sociologije rada(2 sata)
3. Pojam i značenje rada; suvremena stajališta o radu(2 sata)
4. Analiza procesa rada(2 sata)
5. Sociopsihološke odrednice u kontekstu sociologije rada(2 sata)
6. Određenje pojmova: grupa i mreža(2 sata)
7. Određenje pojma organizacije(2 sata)
8. Temeljni aspekti organizacijske klime i kulture(2 sata)
9. Rad i zaposlenost(2 sata)
10. Sociopsihološki aspekti nezaposlenost; mladi i nezaposlenost(2 sata)
11. Siromaštvo i politike na tržištu rada(2 sata)
12. Radni moral i poslovna etika(2 sata)
13. Rad i rod; rodno segregirana podjela rada(2 sata)
14. Nove tehnologije i proces rada(2 sata)
evolucija informacijske tehnologije(2 sata)
15. Umreženo društvo i transformacija rada(2 sata)
Ishodi učenja:
 1. Objasniti odnos opće sociologije i sociologije rada
 2. Protumačiti transformaciju rada u umreženom društvu
 3. Objasniti nastanak i razvoj sociologije rada
 4. Razumjeti ulogu proizvodnih, znanstveno-tehničkih i kulturno-humanističkih komponenti rada
 5. Spoznati pojam procesa, sadržaja i karaktera rada
 6. Protumačiti problem/uzroke/posljedice nezaposlenosti
 7. Uočiti postojanje segregirane podjele rada u društvu
 8. Opisati utjecaj suvremene tehnologije (kompjuterizacije) na položaj čovjeka u radu
 9. Razlikovati intrinzične i ekstrinzične radne vrijednosti
 10. Uočiti sociopsihološke aspekte nezaposlenosti
Literatura:
 1. Industrijska sociologija, , Čaldarović Jaeger, Lj, Zagreb: Tehničko veleučilište Zagreb. (odabrana poglavlja), 2002.
 2. The Sociology of Work : Continuity and Change in Paid and Unpaid Work (odabrana poglavlja 1,2,3,4,5,6), , Edgell, S, London: SAGE Publications, 2006.
 3. The Sociology of Work (odabrana poglavlja 8,9,10), , Grint, K, Cambridge: Polity Press, 2005.
 4. Bitni elementi organizacijskog ponašanja (poglavlja 3,4,7,8,10,11,15), , Robbins, S., P., Zagreb: Mate d.o.o., 1995.
Preporučena literatura:
 1. Working Conditions and Time Use. Acta Sociologica. Vol 48(4), , Blekseaune, M, , 2005.
 2. Labour market in the city of Split participant's assessment of importance of education for employability. Italian Sociological Review 3 (1), , Bešker, M., Relja, R, , 2013.
 3. Internet galaksija. Razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu, , Castells, M., Zagreb: Jesenski i Turk, .
 4. The Embedded Character of Workplace Relations. Work and Occupations. Vol 30, No 2., , Frenkel, S. J, , 2003.
 5. Uneployment Benefits, Uneployment Duration and Subsequent Job Quality. Acta Sociologica. 48(1), , Pollmann-Schult, M., Büchel, F, , 2005.
 6. The dimension of trust in a virtual working environment. Managament. 13(2), , Relja, R., Bandalović, G, , 2008.
 7. Socio-etnografska istraživanja rada i organizacije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 1(1), , Relja, R., Matić, A, , 2008.
 8. Organizational culture and use of information communication technology. U: Milat, J. (ur.) Digital tehcnologies and new forms of learning., , Relja, R., Stanić, S, Split, Faculty of Philosophy University of Split, 2011.
 9. Položaj žena na tržištu rada grada Splita. Sociologija i prostor, 3(185), , Relja, R., Galić, B., Despotović, M, , 2009.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: