MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija pučke religije

Šifra: 131460
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević
Izvođači: Krunoslav Malenica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij pruža studentima znanja o sociološkom aspektu fenomena pučke religije za kritičko i kreativno promišljanje kompleksnog odnosa između pučke religije i suvremenog društva, omogućavajući studentima da kritički razmišljaju o pučkoj religiji u izgradnji simboličke zajednice i njezinoj ulozi u svakodnevnom životu. Ovaj pristup otvara mogući prostor pučke religije kao modernog fenomena koji je uzeo oblik tradicije i prošlosti i sve više oblikuje susret pučke religije i moderniteta. Posebno mjesto u kolegiju pripada raspravi o značenju pučke religije u (post)moderni kako bi razvila novi duh zajednice koji bi se mogao nazvati posttradicionalnim. Tijekom predavanja i seminara studenti se pripremaju za teorijsko sociološko konceptualiziranje pučke religije, istraživanje uloge pučkih religijskih okvira u konstrukciji stvarnosti i diskursu akulturacije, klasnih sukoba i ideologije društveno-političkih pokreta, koji nerijetko promiču određene ekonomske i političke interese, te propitkivanje mogućnosti pristranosti religijskog sadržaja u pučkoj religiji. U kolegiju se posebna pažnja posvećuje izradi adekvatnog suvremenog teorijsko-konceptualnog okvira (metodološkog dizajna) iz kojeg se studenti pripremaju razviti istraživački instrumentarij, bez ideoloških ograničenja ranijih, suprotstavljenih socioloških paradigmi i krenuti u operacionalizaciju nekog empirijskog istraživanja pučke religije, njezinih čimbenika i različitih konzekvenci. Očekivani ishodi učenja odnose se na sposobnost procjene i razumijevanja sociološkog tumačenja religije i metodoloških pristupa kojima se može istraživati pučka religija i religioznost.
Ishodi učenja:
 1. Objasniti osnovne pojmove sociologije religije i odnose među njima
 2. Objasniti osnovne teorijske koncepte o pučkoj religioznosti, s naglaskom na fenomenologijskom pristupu
 3. Objasniti sociologijski vidik fenomenološkog okvira pučke religije
 4. Elaborirati elemente, oblike i izvore pučke religioznosti
 5. Elaborirati metodološke pristupe kojima se može istraživati pučka religioznost i znati objasniti prednosti i nedostatke svakog od njih
 6. Objasniti kontroverze između društvenog tumačenja prirode pučke religije i fenomenologijskog pristupa o naravnim izvorištima življenja svetog.
 7. Objasniti značenje i mjesto pučke religije u hrvatskom katoličkom prostoru, u kontekstu dominirajuće tradicionalne crkvene religioznosti, te kontroverze u stavu službene Crkve (Vatikana) prema pučkoj religioznosti
Literatura:
 1. , Obvezna literatura

  1. Peter L. Berger. (1970). A Rumor of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural. Anchor Books, Garden City.
  2. Jukić, Jakov. (1988). Povratak svetoga, Rasprava o pučkoj religiji, Split. Crkva u svijetu.
  3. Mardešić, Željko. (2007). Rascjep u svetome. Kršćanska sadašnjost. 733-794.
  4. Aquaviva, S. Pace, E. (1996). Sociologija religije. Problemi i perspektive. Zagreb: Zavod za sociologiju. 77-119.
  5. Marinović Bobinac, A. Dimenzija religioznog iskustva u Hrvatskoj šapat anđela iz sociologijske perspektive. Sociologija sela. 43 (2005) 168 (2), 339-370.

  Dopunska literatura

  1. Šimić, Josip. U potrazi za definicijom pučke pobožnosti. Etnološka Tribina, 17 (1994) 43-52.
  2. Hrvoje Lasić, Sociologijski pristup svetom u raspravi o pučkoj religiji i Jakov Jukić. Povratak svetoga. Obnovljeni život, 44 (1989) 2.
  3. Jakov Jukić. Slutnje svetoga u pučkoj religiji. I. Crkva u svijetu, 19 (1984) 4, 329-336.
  4. Jakov Jukić. Znakovi svetoga u pučkoj religiji. II. Crkva u svijetu, 20 (1985) 1, 19-30.
  5. Jakov Jukić, Značenje pojma svetoga u suvremenoj religiologiji, U M. Josipović - M. Zovkić prir., Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, Studia Vrhbosnensia 7, VVTŠ, Bol - Sarajevo, 1995., 387-425.
  6. Jakov Jukić, Kriza slavljenja svetoga. Blagdani u pučkoj religiji. Obnovljeni život, 41 (1986) 2, 123-146.
  7. Jakov Jukić, Religijske i društvene odrednice hodočašća I, Crkva u svijetu, 22 (1987) 2, 115-126.
  8. Jakov Jukić, Religijske i društvene odrednice hodočašća II, Crkva u svijetu, 22 (1987) 4, 310-318.
  9. Jakov Jukić, Turizam i hodočašće, Crkva u svijetu, 23 (1988) 1, 34-41.
  10. Jukić, Jakov. (1991). Budućnost religije, Sveto u vremenu svjetovnosti, Split. Matica hrvatska, 41-42.
  11. Jukić, Jakov (1997). Lica i maske svetog. Zagreb. Kršćanska sadašnjost, 501-513.
  12. Fan Lizhu, Popular Religion in Contemporary China, Social Compass, 50 (2003) 4, 449-457.
  13. Jacques Waardenburg, Official and Popular Religion in Islam, Social Compass, 25 (1978) 3-4, 315-341.
  14. Göran Gustafson, Pupular Religion in Sweden, Social Compass, 29 (1982) 2-3. 103-112.
  15. Eloísa, Martín, From Popular Religion to Practices of Sacralization. Approaches for a Conceptual Discussion. Social Compass, 56 (2009) 2, 273-285.
  16. John Fulton, Modernity and Religious Change in Western Roman Catholicism. Two Contrasting Paradigms. Social Compass, 44 (1997) 1, 115-129., , , .
3. semestar
Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: