MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Standardna i upotrebna norma talijanskog jezika

Šifra: 147637
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:

Upoznavanje studenata sa složenom jezičnom arhitekturom suvremenog talijanskog jezika, uočavanje, definiranje i klasificiranje promjena koje je talijanski doživio, te ih svakodnevno doživljava, a koje su obilježile gramatičku i leksičku upotrebnu normu jezika. Ilustracijom recentnih znanstvenih postignuća osvijestiti spoznaju o talijanskom kao jeziku čija se raširenost bilježi i u vremenu i u prostoru te ga neminovno mijenja, pa se tako talijanski sve više udaljuje od toskanskog u korist rimskog govora, kao govora glavnog grada, te industrijskih centara na sjeveru. Ovi su se centri pokazali veoma dominantnima u nametanju jezičnih inovacija na gramatičkom i još više tvorbenom, leksičkom planu. Kroz suvremenu gramatičku i leksičku građu studenti stječu znanje o temeljnim odrednicama, dvojbama i problemima suvremenog jezika, te se suočavaju s gramatičkim/leksičkim odabirom s obzirom na sredstvo komunikacije, geografsku i društvenu pripadnost, komunikacijsko okruženje te vrijeme.

ISHODI UČENJA:

Student će nakon položenog ispita biti u stanju:
1) definirati i objasniti temeljne smjernice, probleme i dvojbe suvremenog talijanskog jezika;
2) prepoznati i objasniti primjere za jezične inovacije u talijanskom jeziku;
3) klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na leksičkoj razini;
4) razlikovati i analizirati jezične činjenice na gramatičkoj razini;
5) analizirati leksičke i gramatičke dvojbe i probleme na tekstovima suvremenog talijanskog jezika.

OBVEZE STUDENATA: Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu: 80% predavanja, 80% seminari. Izrada seminarskog rada, polaganje pismenog ispita. Mogućnost polaganja ispita putem kolokvija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE: Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. definirati i objasniti temeljne smjernice, probleme i dvojbe suvremenog talijanskog jezika
 2. prepoznati i objasniti primjere za jezične inovacije u talijanskom jeziku
 3. klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na leksičkoj razini
 4. razlikovati i analizirati jezične činjenice na gramatičkoj razini
 5. analizirati leksičke i gramatičke dvojbe i probleme na tekstovima suvremenog talijanskog jezika.
Literatura:
 1. , V. Coletti, Grammatica dell'italiano adulto, Il Mulino, Bologna, 2015.
  L. Renzi, Come cambia la lingua. L'italiano in movimento, coll. Universale paperbacks Il Mulino, Bologna, 2012.
  G. De Rienzo, S.O.S. Lingua, Manuale di pronto soccorso per l'uso corretto dell'italiano, Kowalski, Milano, 2011.
  L. Renzi, Il cambiamento linguistico nell'italiano contemporaneo, in N. Maraschio e T. Poggi Salani, Italia linguistica anno Mille, Italia linguistica anno Duemila, Bulzoni, Roma, 2003, pp. 37-52.
  P. D'Achille, L'italiano contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 2003.
  G. Adamo - V. Della Valle, Il Vocabolario Treccani. Neologismi. Parole nuove dai giornali, Roma, Enciclopedia Italiana, Roma 2009., , , .
 2. , V. Della Valle - G. Patota, Viva il congiuntivo, Sperling&Kupfer, Milano, 2014.
  V. Della Valle - G. Patota, Piuttosto che. Le cose da non dire, gli errori da non fare, Sperling&Kupfer, Milano, 2013.
  V. Della Valle - G. Patota, Ciliegie o ciliege? E altri 2406 dubbi della lingua italiana, Sperling&Kupfer, Milano, 2012.
  P. D'Achille, Parole nuove e datate, Franco Cesati Editore, Firenze, 2012.
  G. Salvi - L. Vanelli, Nuova grammatica italiana, Il Mulino, Bologna, 2004.
  L. Serianni - V. Della Valle - G. Patota, L' italiano parlato e scritto. Grammatica di riferimento e manuale delle abilita' testuali, Archimede, 2003.
  L. Serianni - V. Della Valle - G. Patota, L'italiano parlato e scritto. Agenda salvalingua, Archimede, 2003.
  M. Berretta, Il parlato contemporaneo, in Luca Serianni, Pietro Trifone, Storia della lingua italiana, Vol II: Scritto e parlato, pp.239-270, Einaudi, Torino, 1994., , , .
5. semestar
Talijanski jezik 5 - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: