MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistika u sociologiji 2

Šifra: 67902
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Buljan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s karakteristikama parametrijske i neparametrijske statistike
i pripadajućih testova. Uputiti studente u važnost razumijevanja modela i dijagrama
tijeka odlučivanja pri izboru statističkih testova. Interpretacije rezultata i primjene
parametrijskih i neparametrijskih testova. Upoznati se s ograničenjima pri
donošenju zaključaka uporabom statističkih testova i ograničenja pri interpretaciji p
vrijednosti.
Ishodi učenja:
 1. Razumjeti raspodjelu opaženih i teorijskih učestalosti i postavljanje modela (test hipoteze, nezavisni i zavisni uzorci) za analizu i uporabu hi kvadrat testa
 2. Razumjeti i odrediti veličinu učinka, uzorka i statističku snagu
 3. Interpretirati dobivene hi kvadrat vrijednosti i pripadajuće p vrijednosti te moguću uporabu alternativnih hi kvadrat vrijednosti (exact test)
 4. Pravilno odabrati i provesti korake izračuna i analize neparametrijskih testova za nezavisne uzorke (Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test)
 5. Pravilno odabrati i provesti korake izračuna i analize neparametrijskih testova za zavisne uzorke (Test predznaka, Friedman test)
 6. Razumjeti pojam povezanosti (korelacije) i ograničenja uporabe i interpretacije linearnog koeficijenta (Pearson) i drugih koeficijenata (Spearman, Kendall tau)
 7. Izraditi točkasti slikovni prikaz i analizirati različite oblike regresijskog oblaka, pravca i jednadžbe pravca regresije
 8. Razumjeti modele i ograničenja analize varijance i interpretirati F vrijednost
 9. Analizirati i objasniti rezultate ANOVA modela nezavisne, zavisne i miješane modele i pripadajuće post hoc testove
 10. Analizirati i objasniti rezultate regresijske analize
Literatura:
 1. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, , Milas, G., Naklada Slap, Jastrebarsko., 2004.
 2. Petzova statistika - Osnovne statističke metode za nematematičare, , Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec D., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012.
Preporučena literatura:
 1. Statistički rječnik, , Kolesarić, V., Petz, B., Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Statistika u sociologiji 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Buljan:

  Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.

  Lokacija: