MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistika u sociologiji 2

Šifra: 67902
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Buljan - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Ivan Buljan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s karakteristikama parametrijske i neparametrijske statistike
i pripadajućih testova. Uputiti studente u važnost razumijevanja modela i dijagrama
tijeka odlučivanja pri izboru statističkih testova. Interpretacije rezultata i primjene
parametrijskih i neparametrijskih testova. Upoznati se s ograničenjima pri
donošenju zaključaka uporabom statističkih testova i ograničenja pri interpretaciji p
vrijednosti.
Literatura:
  1. Milas, G.: Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima
  2. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec D.: Petzova statistika - Osnovne statističke metode za nematematičare
Preporučena literatura:
  1. Kolesarić, V., Petz, B.: Statistički rječnik
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Statistika u sociologiji 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: