MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju

Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju

Šifra: 231269
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: Vedrana Vučković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: