MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Suvremena umjetnost

Šifra: 69499
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je slijedom predavanja i seminarskih zadataka studente upoznati s umjetničkom produkcijom druge polovice dvadesetog stoljeća, ali i s aktualnim stanjem unutar umjetničke i šire shvaćene kulturne proizvodnje. Navedena problematika odnosi se i na svjetsku i na hrvatsku umjetnost. Nadalje, cilj predmeta je upoznati studente sa relevantnom literaturom koja ponajbolje sistematizira i tumači navedeno razdoblje. Cilj je također studente uputiti na dopunsku literaturu neophodnu za razumijevanje pojedinih nastavnih jedinica i širenje znanja o njima. Poradi ostvarivanja neposrednog susreta s umjetničkom materijom i njena što boljeg upoznavanja cilj je predmeta ostvariti i oblik izvođenja nastave na terenu (muzejima, galerijama, javnom urbanom prostoru).
Literatura:
 1. Miško Šuvaković: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950
 2. David Hopkins: After modern art, 1945-2000
 3. Nicolas Bourriaud: Relational Aesthetics
 4. Eduardo Kac: Bio-Art, From Genesis to Natural History of the Enigma
 5. Gianfranco Maraniello (ur.): Art in Europe 1990-2000
 6. Ljiljana Kolešnik (ur.): Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974
 7. Jerko Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa: EXAT '51 i Nove tendencije
 8. Nena Dimitrijević: Gorgona, katalog izložbe
 9. Marijan Susovski (ur.): Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina, katalog izložbe
 10. Marijan Susovski (ur.): Nova umjetnička praksa 1966-1978., katalog izložbe
Preporučena literatura:
 1. Edward Lucie-Smith: Movements in art since 1945 new edition
 2. Nikos Stangos (ur.): Concepts of modern art, from fauvism to postmodernism
 3. Tony Godfrey: Conceptual Art
 4. Lucy R. Lippard et al.: POP ART
 5. Jon Hendricks: FLUXUS CODEX
 6. R. Flood, F. Morris et al.: Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972
 7. Zvonko Maković (ur.), Iva Radmila Janković (ur.), Numen (ur.): Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, katalog izložbe
 8. Ljiljana Kolešnik (ur.): Hrvatska likovna kritika 50ih, Izabrani tekstovi
 9. Marija Gattin et al.: Gorgona: monografija
 10. Janka Vukmir (ur.): Grupa šestorice autora, katalog izložbe
 11. Ljiljana Kolešnik: Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina
 12. Laura Hoptman (ur.), Tomaž Pospiszyl (ur.): Primary documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s
 13. IRWIN (ed.): East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe
 14. Terry Smith: Contemporary Art: World Currents
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: