MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Toponimija istočne obale Jadrana

Šifra: 185088
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Izvođači: Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s teorijskim pojmovima u toponimiji, metodama koje se u njoj primjenjuju i dosadašnjim provedenim toponomastičkim istraživanjima na području istočne Jadranske obale. Studenti se preko upoznavanja toponima i njihove jezične osnove upoznaju i s kulturnim, povijesnim, geografskim, demografskim i gospodarskim prilikama na istočnojadranskoj obali. Samostalnim (terenskim) istraživanjem toponima odabranoga područja, studenti se osposobljavaju se za proučavanje i pojašnjavanje njihove etimologije i etiologije čime konačno dobivaju cjelovit uvid u razvoj i zakonitosti u imenovanju geografskih predjela ili naseljenih područja, a preko njih i uvid u kulturnu, religijsku, tradicijsku, etnološku, sociološku i povijesnu i nacionalnu podlogu toponima. Osnovi ciljevi predmeta bit će realizirani kontinuirano kroz proučavanje hrvatske obalne toponimijske baštine, korpusa prikupljenog (terenskim) istraživanjem, njegovu razmatranju te na taj način čuvanju toponima kao postojanih jezičnih spomenika koji u posljednje vrijeme nestaju i gube funkciju u svijesti stanovnika/baštinika.
Literatura:
  1. Skok, Petar: Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima
  2. Skračić, V.: Toponomastička početnica: osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja (odabrana poglavlja)
  3. Skračić, V.: Toponimija vanjskog i srednjeg niza zadarskih otoka (odabrana poglavlja)
  4. Šimunović, Petar: Istočnojadranska toponimija (odabrani dijelovi)
  5. Šimunović, Petar: Bračka toponimija (odabrani dijelovi)
  6. Šimunović, Petar: Toponimija hrvatskoga jadranskoga prostora (odabrani dijelovi)
1. semestar
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: