MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Talijanski jezik II-modul 2

Šifra: 130591
ECTS: 4.0
Nositelji: v. lekt. Danijel Tonkić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s temeljnim obilježjima glagola prema sljedećim sadržajima:
1 La forma dei verbi: tema, desinenza, radice (morfologia)
Radice tematica e vocale tematica
Classi flessionali o coniugazioni
Flessione regolare e flessione irregolare
Basi tematiche
Allomorfia tematica
Allotropia tematica
Allotropia desinenziale
2 Classificazione lessicale dei verbi (semantica)
Verbi durativi e non durativi
Verbi non-durativi: i puntuali e i trasformativi
Verbi durativi: gli stativi (permanenti e non-permanenti)
Verbi durativi: i continuativi
Verbi durativi: i risultativi
Verbi telici
Classificazione dei tipi d'azione
3 Verbi transitivi e verbi non transitivi
Verbi intransitivi ed inaccusativi
Verbi intransitivi ed ergativi
4. Persona, numero, modo, tempo, aspetto
La natura deittica del sistema verbale italiano
Tempi verbali deittici
Tempi verbali anaforici
L'uso dei tempi verbali dell'indicativo
Aspetto verbale e complementi di tempo
Aspetto e azione verbale
Ishodi učenja:
  1. razumijeti strukturu glagola i glagolskih sintagmi
  2. znati pravilno upotrijebiti glagolska vremena u deiktičkoj i ne deiktičkoj uporabi
  3. primijeniti glagolska vremena i načine u svim komunikacijskim situacijama
  4. pismeno se i usmeno korektno izražavati na talijanskom jeziku
Literatura:
  1. Nuova grammatica italiana, pp. 44-53, 87-121, Salvi, Giampaolo; Vanelli, Laura, Il Mulino, Bologna, 2004.
  2. I racconti 1927-1951, , Moravia, Alberto, Bompiani, Milano, 1974.
Preporučena literatura:
  1. La lingua italiana, , Dardano, M. e Trifone P., Zanichelli, Bologna, 1985.
  2. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, , Serianni, L., UTET, Torino, 1989.
  3. Italiani scritti, , Serianni, L., Il Mulino, Bologna, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Talijanski jezik I - modul 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: