MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Talijanski jezik I- modul 1

Šifra: 117756
ECTS: 4.0
Nositelji: v. lekt. Maja Bilić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s talijanskim fonološkim sustavom kao i dijelom
morfološkog sustava (članovi, imenice, pridjevi, zamjenice i prijedlozi)
kako bi utvrdili osnovna pravopisna pravila te znali primijeniti naučeno
kroz morfološku analizu navedenih vrsta riječi. Razviti vještine govora,
slušanja, čitanja, pisanja i prevođenja.
Ishodi učenja:
 1. pravilno čitati tekstove na talijanskom jeziku te pisati po diktatu
  (ortografija)
 2. definirati fonološke pojave (elisione, troncamento, rafforzamento sintattico)
 3. razlikovati riječi prema naglasku
 4. klasificirati članove, imenice, pridjeve i zamjenice
 5. prebaciti imeničke sintagme iz jednine u množinu, iz muškog u
  ženski rod
 6. primjeniti naglašene i nenaglašene oblike osobnih zamjenica,
  združene zamjenice te zamjenice ci, ne i lo
 7. primijeniti prošireno znanje u usmenoj i pismenoj komunikaciji kao
  i u prevođenju jednostavnijih tekstova s hrvatskog na talijanski
  jezik
 8. prepoznati i definirati navedene vrste riječi u tekstu, gramatička
  analiza
Literatura:
 1. Grammatica italiana di base, Prvi dio gramatike s Fonologijom i Morfologijom (član,imenica, opisni pridjevi, posvojni, pokazni, neodređeni, upitni pridjevi i zamjenice, brojevi, osobne zamjenice, odnosne zamjenice), Pietro Trifone - Massimo Palermo, Zanichelli, Bologna, 2000.
 2. Universitalia 2.0 - 1 (livello A1/A2), udžbenik za studente s vježbama i 2 CD-a, Danila Piotti, Giulia de Savorgnani, Elena Carrara, ALMA Edizioni, 2018.
Preporučena literatura:
 1. Talijansko - hrvatski rječnik, Hrvatsko-talijanski rječnik, , Mirko Deanović, Josip Jernej, Školska knjiga, 1998.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • v. lekt. Maja Bilić:

  utorkom i četvrtkom 9-9,45 (kabinet 209)

  Lokacija: