MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Teorije komunikacijskih procesa

Šifra: 147642
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević
Izvođači: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni pojmovi komunikacije. Priroda komunikacije. Teorije, modeli, strategije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Strukture i funkcije različitih oblika komunikacije: javna i institucionalizirana komunikacija, vizualna komunikacija, komunikacija u sredstvima javnog informiranja (novine, radio, televizija), komunikacija u elektronskim i telekomunikacijskim medijima. Kulturološka obilježja komunikacijskih procesa.
Ishodi učenja:
 1. definirati temeljne pojmove komunikacijskog procesa
 2. ilustrirati različite komunikacijske obrasce
 3. usporediti jezičnu uporabu u različitim komunikacijskim situacijama
 4. primijeniti odgovarajuće komunikacijske strategije na talijanskom jeziku
 5. upoznati i vrednovati važnost međukulturnih komunikacijskih razlika
Literatura:
 1. Manuale della comunicazione. Modelli semiotici, linguaggi, pratiche testuali, ., Gensini, Stefano (a cura di), Carocci, 1999.
 2. Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, , Sobrero, Alberto (a cura di), Laterza, 2000.
 3. Mass media. Dalla radio alla rete, , Ortoleva, Peppino, Giunti, 2001.
Preporučena literatura:
 1. L'italiano nella societa' della comunicazione, , Antonelli, Giuseppe, Il Mulino, 2007.
 2. Linguistica e pragmatica del linguaggio, , Bazzanella, Carla, Gius. Laterza & Figli, 2005.
 3. Comunicazione e persuasione, , Cavazza, Nicoletta, Il Mulino, 1997.
 4. La varieta' dell'italiano. Manuale di sociolinguistica italiana., , Coveri, Lorenzo; Benucci, Antonella; Diadori, Pierangela, Bonacci, 1998.
 5. Le strategie della comunicazione umana, , Mastronardi, Vincenzo, Franco Angeli, 1998.
 6. La scienza della comunicazione. Modelli e percorsi disciplinari, ().. Roma: ., Morcellini, Mario; Fatelli, Giovambattista, La Nuova Italia Scientifica, 1997.
 7. Comunicare nella vita quotidiana, , Orletti, Franca (a cura di), Il Mulino, 1983.
 8. Storie della comunicazione. Materiali per una riflessione globale, , Sartori, Carlo, Kappa, 2001.
6. semestar
Talijanski jezik 6 - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: