MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Temeljni sociološki pojmovi

Šifra: 131141
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
doc. dr. sc. Tea Gutović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj:Razumjeti funkcioniranje modernih društava.
- Biti osposobljen za kritičko i kreativno razmišljanje, poticanje interesa, motivacije i diskusije o različitih društvenim problemima, procesima i fenomenima.
- Biti osposobljen za analitičko izučavanje ključnih društvenih odnosa kao i različitih tipova društvenog ponašanja.
- Razumjeti smisao sociološke spoznaje, odnosno, znanstvenog pristupa u proučavanju društva kao nezaobilaznog dijela suvremenog korpusa znanja.
- Upoznavanje ključnih socioloških kategorija.
Sadržaj:
1.Uvodno predavanje (2 sata)
Upoznavanje sa seminarskom literaturom i dodjela seminarskih tema(2 sata)
2. Sociološka perspektiva; sociologija i svakodnevno iskustvo;
sociologija i druge društvene znanost(2 sata)
3. Posebnost sociološkog izučavanja društva; početak i razvitak(2 sata)
4. Utemeljitelji sociologije; razvitak suvremene sociologije(2 sata)
5. Određenje pojma društvo; razvitak ljudskih društava; predmoderna; moderna društva; teorije društva(2 sata)
6. Struktura društva; društveni poredak(2 sata)
7. Društvene grupe; tipovi društvenih grupa; kriteriji podjele grupa; odnos pojedinca i grupe; grupna dinamika; društvena organizacija(2 sata)
8. Sociologija dokolice; rod i dokolica; dokolica i društveni nadzor(2 sata)
9. Siromaštvo i socijalno isključenje(2 sata)
10. Vlast i moć; političke institucije(2 sata)
11. Teorija elita; moć i politika u zapadnim demokracijama; novi društveni pokreti(2 sata)
12. Društvena diferencijacija ; društvena stratifikacija i društvena nejednakost(2 sata)
13. Birokracija; elementi birokratske strukture; birokratiziranje društvenih odnosa(2 sata)
14. Društvena kontrola /sociološki, psihološki i antropološki pristupi/(2 sata)
15. Devijantnost /biološke, sociološke i psihološke teorije/(2 sata)
Ishodi učenja:
 1. Objasniti nastanak modernih društava
 2. Spoznati odnos pojedinca i grupe
 3. Uočiti odnos sociologije i svakodnevnog iskustva
 4. Objasniti nastanak i razvoj ključnih društvenih odnosa, oblika i procesa
 5. Razumjeti različite tipove društvenog ponašanja
 6. Prepoznati i opisati značajne društvene fenomene
 7. Kritički i kreativno promišljati o ključnim društvenim problemima
 8. Uočiti značaj znanstvenog pristupa u proučavanju društva kao nezaobilaznog dijela suvremenog korpusa znanja
 9. Opisati temeljne značajke strukture društva i društvenog poretka
 10. Razlikovati različite tipove društvenih grupa i kriterije podjele grupa
Literatura:
 1. Uvod u sociologiju, , Kuvačić, I, Zagreb:Golden marketing Tehnička knjiga, 2004.
 2. Understanding Social Division, , Best, S, London:SAGE Publications, 2005.
 3. Uvod u sociologiju., , Haralambos, M, Zagreb: Globus, 1989.
Preporučena literatura:
 1. Sociology for a New Century, , Bradshaw, Y.W. , Healey, J.F., Smith, R, London: SAGE Publications, 2001.
 2. The SAGE Handbook of Sociology, , Calhoun, C., Rojek, C., Turner, B. S, London: SAGE Publications, 2005.
 3. Evolucija društvenosti, , Hrgović, J., Polšek, D, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004.
 4. Rajska zajednica i društveni pakao-sociološka razmatranja, , Katunarić, V, Zagreb :Disput, 2013.
 5. Sporna zajednica Novije teorije o naciji i nacionalizmu, , Katunarić, V, Zagreb: Jesenski i Turk, 2003.
 6. Ideologija, utopija i moć, , Kalanj, R, Zagreb: Jesenski i Turk, 2010.
 7. Struktura znanstvenih revolucija, , Kuhn, T. S, Zagreb: Jesenski i Turk, 2013.
 8. Sociology. Exploring the Architecture of Everyday Life, Brief Edition Fourth Edition, , Newman, D. M, London: SAGE Publications, 2014.
 9. Introduction to Sociology, , Ritzer, G, London: SAGE Publications, 2014.
 10. Vlast i politika, , Weber, M, Zagreb: Jesenski i Turk, .
 11. Politika kao poziv, , Weber, M, Zagreb: Jesenski i Turk, 2013.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: