MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Usvajanje drugog jezika

Šifra: 204079
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina
Izvođači: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje i kritičko promišljanje teorija usvajanja drugog jezika. Poznavanje činitelja koji utječu na usvajanje drugog jezika. Stjecanje uvida u načine istraživanja procesa usvajanja drugog jezika.
Ishodi učenja:
 1. - objasniti temeljne pojmove i probleme iz područja usvajanja drugog jezika
  - objasniti ulogu prvog jezika u usvajanju drugog jezika
 2. - opisati, analizirati i usporediti ulogu individualnih razlika u usvajanju drugog jezika
  - objasniti ulogu dobi u usvajanju drugog jezika
 3. - definirati pojam međujezika i opisati njegova obilježja
  - objasniti ulogu inputa i interakcije u usvajanju drugog jezika
  - definirati temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika
Literatura:
 1. Principles of Language Learning and Teaching (5th Edition), , H. D. Brown, Pearson Education, 2000.
 2. Understanding Second Language Acquisition (2nd Edition), , Ellis, R., Oxford University Press, 1985.
 3. Introducing Second Language Acquisition, , Saville-Troike, M., Cambridge University Press, 2006.
Preporučena literatura:
 1. How Languages are Learned. Revised Edition, , Lightbown, P. M. i Spada, N., Oxford University Press, 1999.
 2. Teaching English as a Second or Foreign Language. Third Edition., , Celce-Murcia, H. (ur.), Heinle & Heinle Publishers, 2001.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: