MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI

Šifra: 68111
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: dr. sc. Eva Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim spoznajama o ranom učenju stranog (engleskog) jezika, s posebnim naglaskom na aktualan hrvatski edukacijski kontekst i ulogu hrvatskoga kao materinskoga jezika.

1. Najučestalije zablude i temeljne empirijske istine o ranom učenju stranog
(engleskog) jezika (2P)
2. Podjela seminarskih zadataka i dogovor u svezi realizacije studentskih
prezentacija seminarskih radova, najučestalije zablude i temeljne empirijske
istine o ranom učenju stranog (engleskog) jezika (2S)
3. Prednosti ranog učenja stranog jezika (2P)
4. Prednosti ranog učenja stranog jezika (2S)
5. Piaget i teorije učenja stranog jezika u ranoj školskoj dobi (1P)
6. "Younger and older learners" (1S)
7. Vygotski i teorije učenja stranog jezika u ranoj školskoj dobi (1P)
8. "Children learning English as a FL" (1S)
9. Materinski jezik i rano učenje stranog jezika (1P)
10. "Code-Switching in the Young Learner Classroom" (1S)
1. Učenje vokabulara (1P)
12. "Young learners: how do they remember vocabulary?" (1S)
13. Učenje gramatike (1P)
14. "Should we teach children grammar?" (1S)
15. Počeci opismenjavanja na engleskome kao stranome jeziku (1P)
16. "To write or not to write in the first grade, that is the question" (1S)
17. Uloga priča u procesu učenja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi (1P)
18. "Learners' own cultural identity in early EFL" (1S)
19. Poučavanje i učenje u okviru zadane teme (topic-based teaching and learning)
(1P)
20. "The teacher's role, what is its significance in early LL?" (1S)
21. Izvanjezični kontekst u ranom učenju engleskog jezika (1P)
22. "Out-of-school factors, the home" (1S)
23. Kolokvij (1P + 1S)
24. Analiza rezultata kolokvija i studentska evaluacija (1P + 1S)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog predmeta, student će moći:
  Definirati osnovne odrednice aktualnih teorija učenja (stranog) jezika u ranoj školskoj dobi
 2. objasniti ulogu materinskoga jezika u procesu ranog učenja stranog
  (engleskog) jezika
 3. objasniti razlike između procesa usvajanja i učenja jezika
 4. objasniti prednosti ranog učenja engleskog kao stranog jezika
 5. objasniti razlike u učenju stranog jezika između mlađih, starijih i odraslih
  učenika
 6. povezati osnovne karakteristike učenika rane školske dobi s odgovarajućim
  metodama i tehnikama učenja i poučavanja stranom (engleskom) jeziku u
  području četiriju jezičnih vještina, gramatike, vokabulara, uporabe
  materinskoga jezika, poučavanja na osnovi uporabe priča, zadanih tematskih
  područja (topic-based learning) i zadataka (task-based learning) te u
  području uloge polazne (hrvatske) kulture u procesu ranog učenja
  engleskoga kao stranoga jezika.
Literatura:
 1. Teaching Languages to Young Learners, , Cameron, L., Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 2. Children and Foreign Languages III., , Vrhovac, Y. (ed.), Zagreb: Faculty of Philosophy, University of Zagreb., 2001.
 3. Vaše dijete i jezik, , Vilke, M., Zagreb: Školska knjiga, 1991.
Preporučena literatura:
 1. How Languages are learned., , Lightbown, P.M. & Spada, N., Oxford: Oxford University Press, 1999.
 2. Children Learning English: A Guidebook for English Language Teachers., , Moon, J., Oxford: Macmillan, 2005.
8. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (8. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: