MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Urbanističke teme

Šifra: 71167
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Peković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanstvenih i teorijekih znanja o urbanističkom razvoju gradova.

1. Uvodno predavanje. Naselja u prapovijesno doba. Podjela seminarskih radova.
2. Gradovi Mezopotamije. Gradovi Egipta. Izlaganje studentskih seminara.
3. Grčki gradovi: gradovi Krete, gradovi mikenskog doba, gradovi u Grčkoj u arhajsko doba, gradovi u Grčkoj u klasično doba. Izlaganje studentskih seminara.
4. Urbanističke teorije klasičnog doba. Gradovi u Grčkoj u helenističko doba. Izlaganje studentskih seminara.
5. Gradovi Rimskoga Carstva. Ustroj rimskog grada. Javni prostori rimskoga grada. Rimsko urbanističko zakonodavstvo. Rimski gradovi, urbanistički ustroj. Izlaganje studentskih seminara.
6. Antički gradovi na hrvatskom tlu. Rimski gradovi na tlu Hrvatske. Graditeljstvo kasne antike. Izlaganje studentskih seminara.
7. Srednjovjekovni gradovi. Tipologija srednjovjekovnog grada. Planiranje srednjovjekovnog grada. Srednjovjekovno urbanističko zakonodavstvo. Srednjovjekovni hrvatski gradovi. Izlaganje studentskih seminara.
8. Gradovi renesanse. Idealni gradovi. Planski izgrađeni gradovi. Utvrde postojećih gradova. Izlaganje studentskih seminara.
9. Renesansno graditeljstvo u Hrvatskoj. Izlaganje studentskih seminara.
10. Gradovi 17. i 18. stoljeća (barok). Izlaganje studentskih seminara.
11. Graditeljstvo 18. stoljeća u Hrvatskoj. Izlaganje studentskih seminara.
12. Urbanistička obilježja sjevernoameričkih gradova 17.-19. stoljeće. Izlaganje studentskih seminara.
13. Gradovi predindustrijskog razdoblja i razdoblja industrijske revolucije (18. i 19. st.). Gradovi 19. stoljeća u Hrvatskoj. Izlaganje studentskih seminara.
14. Graditeljstvo 19. stoljeća u Hrvatskoj. Izlaganje studentskih seminara.
15. Gradovi 20. stoljeća. Suvremeni pristup prostornom planiranju. Izlaganje studentskih seminara.
Ishodi učenja:
 1. Razumjeti razvoj i planiranje grada.
 2. Prepoznavati i razlikovati promjene u planiranju i razvoju grada kroz primjere iz različitih povijesnih razdoblja.
 3. Analizirati povijesne okolnosti koje su dovele do različitih pristupa u planiranju grada.
 4. Primjenjivati i objasniti što znači planiranje grada i važnosti njegovog okoliša.
Literatura:
 1. , B. Milić: Razvoj grada kroz stoljeća, I>III, Zagreb 2002., , , .
 2. , L. Mumford: Gard u historiji, Zagreb 1968, , , .
 3. , L. Beritić: Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zagreb, 1958., , , .
 4. , Ž. Peković: Urbani razvoj Dubrovnika do 13. stoljeća, Dubrovnik 4, 1997, , , .
 5. , Ž. Peković: Dubrovnik, nastanak i razvoj srednjovjekovnog grada, Dubrovnik,
  1998, , , .
Preporučena literatura:
 1. , L. Beritić: Ubikacija nestalih građevinskih spomenika u Dubrovniku, PPUD
  10, Split, 1956, , , .
 2. , Ž. Peković: Nastanak i razvoj katedralnog sklopa u Dubrovniku, Tisuću
  godina dubrovačke nadbiskupije, Dubrovnik, 1998. i dr, , , .
 3. , K. Horvat-Levaj: Barokne palače u Dubrovniku, IPU, Zagreb, 2001, , , .
2. semestar
Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: