MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika

Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika

Šifra: 242126
ECTS: 3.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Helena Burić
Izvođači: v. pred. dr. sc. Helena Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

5. semestar
Hrvatski jezik 5 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: