MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u likovnu umjetnost

Šifra: 131750
ECTS: 4.0
Nositelji: pred. Kristina Babić
Izvođači: pred. Kristina Babić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastava iz predmeta Uvod u likovnu umjetnost izvodi se u 15 termina, od kojih se svaki sastoji od 3 sata predavanja i 1 sata seminarske nastave.
1. Uvodno predavanje. Što je umjetnost? Kako vidimo i percipiramo umjetničko djelo? Osnovne akademskog pisma. Upute za pisanje seminarskog rada.
2. Znak i značenje. Tema i motiv u likovnoj umjetnosti. Figurativna i apstraktna umjetnost. Ikonografija i ikonologija. Podjela tema seminarskih radova.
3. Slikarstvo. Likovne tehnike plošnog oblikovanja (crtačke, slikarske i grafičke tehnike).
4. Elementi likovne forme u slikarstvu.
5. Perspektive. Privid prostora na plohi.
6. Kompozicijska načela i kompozicija slikarskih djela.
7. Kratka povijest slikarstva. Glavne prepoznatljivosti stilova.
8. Analize slikarskih djela. (Usustavljivanje stečenih teorijskih znanja i njihova primjena u vidu samostalne analize odabranih likovnih djela.)
9. Kiparstvo. Vrste kiparstva. Kiparski materijali i tehnike.
10. Elementi likovne forme u kiparstvu. Perspektiva i kompozicija u kiparstvu. Motivi figurativnog kiparstva.
11. Kratka povijest kiparstva. Glavne prepoznatljivosti stilova.
12. Analize kiparskih djela. (Usustavljivanje stečenih teorijskih znanja i njihova primjena u vidu samostalne analize odabranih likovnih djela.)
13. Arhitektura. Osnovni pojmovi (nacrt, tlocrt, bokocrt, presjek). Materijali (tradicionalni i suvremeni). Klasifikacija arhitekture prema namjeni.
14. Konstruktivni elementi u arhitekturi tradicionalnih materijala. Moderne konstrukcije.
15. Analize arhitekture (tlocrta, presjeka, pročelja, začelja itd.). (Usustavljivanje stečenih teorijskih znanja i njihova primjena u vidu samostalne analize odabranih primjera arhitekture različitih namjena.)
Ishodi učenja:
 1. Usvojiti osnovna znanja i metode za likovnu analizu slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i arhitekture.
 2. Definirati i primijeniti stručne termine.
 3. Formalno analizirati i interpretirati odabrano likovno djelo koristeći stručnu terminologiju.
 4. Prepoznati i teorijski poznavati likovne tehnike te proces nastanka likovnih djela izrađenih različitim tehnikama.
 5. Prepoznati odlike stila na odabranom likovnom djelu.
 6. Razvijati specijaliziranu vizualnu percepciju.
 7. Samostalno pronaći relevantnu stručnu literaturu i u skladu s uzusima akademskog pisma napisati seminarski rad.
Literatura:
 1. Vizualni jezik i likovna umjetnost, , Jadranka Damjanov, Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 2. Likovni jezik i likovne tehnike. Temeljni pojmovi., , Jakubin, Marijan, Zagreb, 1999.
 3. Perspektive, , Radovan Ivančević, Zagreb: Školska knjiga, 1996.
Preporučena literatura:
 1. Arhitektura, , Bussagli, Marco, Varaždin, 2006.
 2. Vodič kroz povijest umjetnosti. Vremenska lenta., , Jakubin, Marijan, Zagreb, 2006.
 3. Atlas arhitekture 1-2., , Müller, Werner; Vogel, Gunther, Zagreb: Golden marketing, 1999.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija: