MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u retoriku

Šifra: 188268
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenta za: razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz verbalnu i neverbalnu komunikaciju te čimbenika koji utječu na nju,razvijanje vještine pripreme i prezentiranja sadržaja na njemačkom jeziku,pripremu i organizaciju govorne poruke.
1. Definicije komunikacije; pregled teorija komunikacije; međukulturalna komunikacija 2. Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija 3. Vještine postavljanja pitanja 4. Aktivno slušanje i drugi oblici slušanja 5. Priprema govora 6. Konvencionalan govor i modalni izrazi 7. Vještina prezentiranja 8. Retoričke figure 9. Strah i sram od govora 10. Interpretativno čitanje 11. Vještina bilježenja 12. Govorne disfluentnosti 13. Vježbe za glas i izgovor
Ishodi učenja:
  1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    primjenjivati pojedine oblike javnog govorenja na njemačkom jeziku,
  2. organizirati govornu poruku;
  3. uvjerljivo iznositi svoja stajališta ili stajališta grupe koju predstavljaju,
  4. učinkovito se služiti svojim zabilješkama.
Literatura:
  1. Einführung in Rhetorik und Poetik (Germanistik kompakt), , Arend, S., WBG, Darmstadt, 2012.
  2. Temeljci suvremenog govorništva, , Škarić, I., Školska knjiga, Zagreb., 2000.
Preporučena literatura:
  1. Einführung in die Rhetorik: Grundbegriffe, , Karl-Heinz Göttert, K-H., Wilhelm Fink Verlag, München., 2009.
1. semestar
Njemački preddiplomski 1. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: