MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti

Šifra: 69498
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević - Seminar

Klara Ćapalija - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastavni program je koncipiran kako bi omogućio stjecanje znanja iz europske i nacionalne povijesti umjetnosti XX stoljeća. Tijekom kolegija biti će predstavljene promjene u arhitekturi, slikarstvu, kiparstvu i drugim granama umjetnosti početkom XX stoljeća. Posebice će se analizirati pitanje sinteze umjetnosti i života. Tijekom nastavnoga programa studenti će biti upućeni u korištenje znanstvene i stručne literature, uočavanje bitnih značajki i fenomena umjetnosti, a posebno u razmatranje odnosa hrvatske i europske moderne umjetnosti te njihovog suglasja ili razlaza.
Ishodi učenja:
 1. Razviti sposobnost vrednovanja moderne umjetnosti.
 2. Povezati modernu umjetnost i umjetnost prošlosti izvan ključa linearnog kronološkog presjeka.
 3. Koristiti predavanja, izložbe i događaje za analizu ukupnog odraza umjetnosti u svakodnevnom životu.
 4. Prepoznati povijest moderne umjetnosti kao povijest ideja, a ne stilskih kategorija.
Literatura:
 1. Beč krajem stoljeća: politika i kultura, , Carl E. Schorske, Antibarbarus, Zagreb, 1997.
 2. Istorija modernog slikarstva, , Herbert Read, Jugoslavija, Beograd, 1979.
 3. Istorija moderne skulpture, , Herbert Read, Jugoslavija, Beograd, 1980.
 4. Umjetničke avangarde XX. stoljeća, , Mario De Micheli, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990.
 5. Povijest moderne umjetnosti: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, fotografija, , H. H. Aranson, Stanek, Varaždin; Mostar, 2009.
 6. Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, , Grgo Gamulin, Naprijed-Ljevak, Zagreb, 1997.
 7. Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća, , Grgo Gamulin, Ljevak, Zagreb, 1999.
 8. Prodori avangarde u hrvatskoj umjetnosti prve polovice 20. Stoljeća, , Jaranka Vinterhalter, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2007.
 9. Moderna umjetnost u Hrvatskoj, 1898.-1975, , Ljiljana Kolešnik (ur.), Petar Prelog (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
 1. Moderna arhitektura: kritička povijest, , Kenneth Frampton, Globus nakladni zavod, 1992.
 2. Early Modernism: Literature, Music and Painting in Europe 1900-1916, , Christopher Butler, Clarendon Press, Oxford, 1994.
 3. Modern Art: 19th and 20th Centuries, , Meyer Shapiro, George Braziller, New York, 1996.
 4. Teorija avangarde, , Peter Burger, Antibarbarus, Zagreb, 2007.
 5. Jugoslavensko slikarstvo 1900.-1950, , Miodrag B. Protić, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1973.
 6. Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti, , Zvonko Maković, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2007.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija: