MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

VOKALNO-INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM

Šifra: 185063
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijo Krnić
Izvođači: doc. dr. sc. Marijo Krnić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Ostale glazbene vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Razviti glazbeni sluh te sposobnosti vokalnog izražavanja i muziciranja na glasoviru potrebne za kvalitetnu realizaciju glazbenih sadržaja u nastavi Glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole.
Sadržaj predmeta:
SEMINARI: 1. Građa vokalnog aparata. 2. Pravilno držanje tijela pri pjevanju. 3. Važnost pravilnog disanja pri pjevanju. 4. Vježbe disanja. Učenje nove dječje pjesme po sluhu. 5. Vježbe disanja. Ponavljanje i dorada obrađene pjesme. Učenje nove dječje pjesme po sluhu. 6. Rad na razvijanju vokalne tehnike. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Učenje nove dječje pjesme po sluhu. 7. Rad na razvijanju vokalne tehnike (legato). Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Učenje nove dječje pjesme po sluhu. 8. Rad na razvijanju vokalne tehnike (staccato).Vježbe upjevavanja. 9. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. Učenje nove dječje pjesme po sluhu. 10. Rad narazvijanju vokalne tehnike(marcato). Učenje nove dječje pjesme po sluhu. 11. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 12. Rad na razvijanju vokalne tehnike.Vježbe upjevavanja. 13. Učenje nove dječje pjesme po sluhu. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 14. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 15. Praktičan rad. VJEŽBE: 1. Sviranje vježbi za upjevavanje. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 2. Sviranje vježbi za upjevavanje. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 3. Obrada (sviranje i pjevanje) složenije jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 4. Obrada (sviranje i pjevanje) složenije jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Ponavljanje i dorada obrađene pjesme. 5. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 6. Obrada (sviranje i pjevanje) složenije jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 7. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata (s mjestimičnom upotrebom alteriranih tonova). Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 8. Obrada (sviranje i pjevanje) složenije jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Samostalno jednostavno harmoniziranje dječje pjesme. 9. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 10. Pjevanje jednostavnog dvoglasja. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 11. Obrada (sviranje i pjevanje) jednostavne dvoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata(s mjestimičnom upotrebom alteriranih tonova). 12. Ponavljanje i dorada obrađene dvoglasne pjesme. Obrada (sviranje i pjevanje) jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. 13. Obrada (sviranje i pjevanje) jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Samostalno jednostavno harmoniziranje dječje pjesme. 14. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 15. Obrada (sviranjei pjevanje) jednostavne dvoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata(s mjestimičnom upotrebom alteriranih tonova). 16. Obrada (sviranje i pjevanje) jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Samostalno jednostavno harmoniziranje dječje pjesme. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 17. Obrada (sviranje i pjevanje) jednostavne dvoglasnedječje pjesme po notnom zapisu. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata(s mjestimičnom upotrebom alteriranih tonova). 18. Pjevanje jednostavnog dvoglasja. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 19. Obrada (sviranje i pjevanje) jednostavnedvoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata (s mjestimičnom upotrebom alteriranih tonova). 20. Ponavljanjei dorada obrađenih pjesama. 21. Obrada (sviranje i pjevanje) složenije jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 22. Pjevanje jednostavnog dvoglasja. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 23. Obrada (sviranje i pjevanje) složenije jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 24. Obrada (sviranje i pjevanje) jednostavne dvoglasne dječje pjesme po notnom zapisu.Izrada jednostavnog meloritamskog diktata (s mjestimičnom upotrebom alteriranih tonova). 25. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama. 26. Obrada (sviranje i pjevanje) jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Samostalno jednostavno harmoniziranje dječje pjesme.Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 27. Pjevanje jednostavnog dvoglasja. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 28. Obrada (sviranje i pjevanje) jednoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Izrada jednostavnog meloritamskog diktata. 29. Obrada (sviranje i pjevanje) jednostavne dvoglasne dječje pjesme po notnom zapisu. Izrada jednostavnog ritamskog diktata. 30. Ponavljanje i dorada obrađenih pjesama.
Ishodi učenja:
 1. primijeniti osnove vokalne tehnike
 2. izvoditi jednostavnije vokalno-tehničke zadatke
 3. glazbeno surađivati u skupnom muziciranju
 4. izvoditi dio literature namijenjenepjevanju u razrednoj nastavi čistom intonacijom, s preciznim ritmom i realizirati točno sve ostale komponente glazbenog predloška, kao što su dinamika, artikulacija, tempo i sl.
 5. prepoznati, zapisati i intonirati jednostavne melodijsko-ritamske i ritamske diktate
 6. sluhom prepoznati i razlikovati dio literature namijenjenepjevanju u razrednoj nastavi
 7. na glasoviru izvoditi dio literature namijenjene pjevanju u razrednoj nastavi uz akordičku pratnju na glasoviru
Literatura:
 1. Pjevanka, , Njirić, N., Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 2. Put do glazbe, , Njirić, N., Zagreb: Školska knjiga, 2001.
 3. Pjesmarica: za osnovne škole, , Golčić, I., Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1998.
 4. Solfeggio, , Adamić, T., Zagreb: Muzička naklada, 1983.
 5. Umjetnost pjevanja, , Lhotka-Kalinski, I., Zagreb: Školska knjiga, 1975.
Preporučena literatura:
 1. Prvi susreti djeteta s muzikom, , Manasteriotti, V., Zagreb: Školska knjiga, 1981.
 2. 555 izabranih tema za solfeggio, , Marković, A., Zagreb: Školska knjiga, 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: