MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

 

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Voditeljica centra:

izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović

morana@ffst.hr

 

Tajnica centra:

Maja Tudor, dipl. oec.

e-mail: mtudor@ffst.hr

telefon: 021/545-551


O Centru za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja

U suvremenim društvenim i  gospodarskim okolnostima cjeloživotno obrazovanje postalo je sastavni dio obrazovnih sustava a namijenjeno je osobnom i profesionalnom usavršavanju te povećanju konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada kroz verificirane programe.

Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u Splitu – CIRCO osnovan je 2011. godine te od tada uspješno djeluje u promicanju cjeloživotnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na stjecanje nastavničkih kompetencija.

Postojeći programi centra CIRCO verificirani su od strane Senata Sveučilišta u Splitu odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja te su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezna kompetencija koja je potrebna za nastavnički i pedagoški rad u školi.

U programima Centra sudjeluju brojni stručnjaci s višegodišnjim iskustvom na području pedagogije, andragogije, psihologije i drugih područja, te brojni nastavnici i suradnici iz prakse, što značajno doprinosi kvaliteti naših programa koje svake godine pohađa sve veći broj polaznika.

 

Verificirani Programi Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja 

 1. Program pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja namijenjen je polaznicima koji su tijekom ranijeg školovanja stekli minimalno 180 ECTS bodova, a žele biti nastavnici. Program traje 2 semestra, a polaznici po završetku stječu 60 ECTS bodova.
 2. Program stjecanja pedagoških kompetencija strukovnih učitelja i suradnika u nastavi namijenjen je
  polaznicima koji nemaju završeno visokoškolsko obrazovanje, a žele biti strukovni učitelji i suradnici
  u nastavi. Program je usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je
  propisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a polaznici po završetku Programa stječu 60
  ECTS bodova.

 

Programi namijenjeni stjecanju i usavršavanju nastavničkih kompetencija u visokoškolskom obrazovanju te razvoju visokoškolskih kurikuluma

Centar nudi suvremene, atraktivne i zanimljive programe i radionice namijenjene stjecanju i usavršavanju kompetencija visokoškolskih nastavnika te razvoju visokoškolskih kurikuluma. Programe realiziraju visokoškolski nastavnici s dugogodišnjim iskustvom prilagođavajući ih specifičnim potrebama drugih fakulteta i visokoškolskih nastavnika. Centar nudi sljedeće kraće programe:

 1.      Istraživanja kvalitete visokoškolske nastave
 2.      Izrada predmetnih kurikuluma u visokoškolskom obrazovanju
 3.      Suvremene nastavne strategije i metode u visokoškolskoj nastavi
 4.      E-učenje u visokoškolskom obrazovanju
 5.      Komunikacija i grupna dinamika u visokoškolskoj nastavi
 6.      Vrednovanje postignuća studenata

KAKO SE UPISATI?

Sve informacije o našim programima i postupku upisa možete pronaći na mrežnim stranicama Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja ili nam se obratiti putem elektronske pošte na adrese mtudor@ffst.hr i morana@ffst.hr
tel: 021/545-551

 

 


Dokumenti

19.09.2023

UPIS U I. SEMESTAR PROGRAMA PPDMO 2023./2024.

Svi pristupnici koji su se prijavili na natječaj a zadovoljavaju natječajne uvjete, mogu pristupiti upisu prema popisu pristupnika objavljenom na oglasnoj ploči Fakulteta, Poljička cesta 35, prizemlje.

Upis u I. semestar programa PPDMO 2023./24. održat će se dana:

- 26. rujna 2023. u 9.00 sati na adresi Poljička cesta 35, ured 244 A (istočni dio zgrade);

- 27. rujna 2023. u 9.00 sati na adresi Poljička cesta 35, ured 244 A (istočni dio zgrade);

- 28. rujna 2023. u 9.00 sati na adresi Poljička cesta 35, ured 244 A (istočni dio zgrade).

 

Pristupnici na upis trebaju donijeti:

 1. Original diplome/svjedodžbe na uvid;
 2. Original domovnice (ukoliko nije dostavljen zajedno s prijavom);
 3. Original rodnog lista (ukoliko nije dostavljen zajedno s prijavom);
 4. Osobnu fotografiju (4,5 cm x 3,5 cm);
 5. Dokaz o uplati upisnine i školarine (na dvije uplatnice!)

 

Podaci za uplatu upisnine:

Sveučilište u Splitu
FILOZOFSKI FAKULTET
Poljička cesta 35, 21000 Split

IBAN: HR5124070001100571320

Poziv na broj: HR00 31006-1 -OIB

 

Podaci za uplatu školarine:

Sveučilište u Splitu
FILOZOFSKI FAKULTET
Poljička cesta 35, 21000 Split

IBAN: HR5124070001100571320

Poziv na broj: HR00 31006-0 -OIB

Popis obavijesti

NOVOSTI PPDMS

23.05.2023
Filozofski fakultet u Splitu raspisuje natječaj za upis u program cjeloživotnog obrazovanja Program stjecanja pedagoških kompetencija strukovnih učitelja i suradnika u nastavi (Program PPDMS). Tekst natječaja nalazi se na ovoj poveznici . Prijavnica se nalazi na ovoj poveznici .  
29.06.2021
Radno vrijeme tajništva Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO):  svakim radnim danom od 9 do 11 sati.