MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Demokracija i društvena otpornost suvremene države

UPISI:

 Detalji natječja za upis studenata u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija Democracy and Resilience in Modern Society (DRIMS) u akademskoj godini 2023./2024. nalaze se na https://www.ffst.unist.hr/studiji/diplomski_studij/drms/upisi .

O PROGRAMU:

Studijski program Democracy and Resilience in Modern Society (Demokracija i društvena otpornost suvremene države) je samofinancirajući diplomski interdisciplinarni studijski program na engleskom jeziku. Nositelj programa je Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, u suradnji sa Sapir Accademic College iz Izraela.

 

SADRŽAJ PROGRAMA:

Diplomski sveučilišni studij Demokracija i društvena otpornost suvremene države usmjeren je na sva područja ljudskog djelovanja te uključuje interdisciplinarne točke kontakta različitih kolegija u okviru humanističkih i društvenih znanosti. Otpornost je, u smislu sadržaja ovog programa, temeljena na načelima demokracije, a smatra se sposobnošću brze prilagodbe na promjene i izazove koje donosi moderno, suvremeno društvo. Sadržaj programa je, stoga, prilagođen temama koje propitkuju hrvatsko-izraelske kulturno-povijesne i političke aspekte, pa sve do područja vezanih uz religijska pitanja, pravo i znanost. S obzirom na navedeno, jedna od misli vodilja bila je isticanje dimenzije dvaju modernih društava i njihovih budućih perspektiva. Takav pristup temelji se na visokokompetentnoj i znanstvenoj procjeni temeljnih pitanja koja omogućuju razumijevanje dvaju nacionalnih i kulturnih identiteta, kako na pojedinačnoj razini tako i u širem društvenom kontekstu. Uzimajući u obzir činjenicu da je Hrvatska članica Europske unije, sadržaji kolegija koji se odnose na hrvatsku domenu također bi pružili relevantan, ažuran uvid u suvremeni europski kontekst. Brze promjene na europskoj i globalnoj društvenoj i kulturnoj sceni, moraju na znanstvenoj razini propitkivati kompleksna pitanja poput migracija, odnosno moraju propitkivati različite pravne aspekte i  pitanja poput GDPR-a i slično, posebno u svjetlu poštivanja ljudskih prava, što su još neka  od važnih pitanja, kojih se dotiče ovaj program. Ovaj diplomski program će, uz sve navedeno, analizirati i predložiti odgovore na ključne izazove demokracije u suvremenom svijetu. U tom smislu bi budući diplomanti stekli kompetencije i znanja koja su i univerzalna i specifična, a koja bi im omogućila rad u zemljama EU i šire. Očekuje se da će diplomska razina i zvanje stečeno nakon uspješnog završetka studija, omogućiti studentima daljnje stjecanje kvalifikacija na poslijediplomskom studiju, u odgovarajućem znanstvenom području. Alternativno, mogu započeti profesionalnu karijeru u drugim akademskim i kulturnim institucijama, muzejima, medijima, turizmu, administratciji, državnim i lokalnim institucijama, diplomaciji, privatnim odvjetničkim uredima ili drugim institucijama i tvrtkama kojima su potrebne vještine stečene u programu.

 

RAZLOZI POKRETANJA PROGRAMA:

Namjera ovog programa je, između ostalog, ojačati vezu između Izraela i Hrvatske, kao dvije prijateljske zemlje, na akademskoj razini i omogućiti blisku suradnju između dva sustava visokog obrazovanja u cilju obrazovanja interdisciplinarnih stručnjaka iz područja humanističkih i društvenih znanosti. S obzirom na sveprisutan, kontinuirani proces globalizacije, diplomski sveučilišni studij Demokracija i društvena otpornost suvremene države pružit će višestruko, sveobuhvatno obrazovanje diplomske razine te će s jedne strane njegovati i promicati jedinstvene vrijednosti hrvatske i izraelske kulture i identiteta, a s druge, studentima pružiti humanističke i društvene vrijednosti potrebne za nesmetano i kompetentno funkcioniranje u svijetu globaliziranog tržišta. Ovaj inovativni studijski program predstavlja novinu u hrvatskom obrazovnom prostoru ne samo zato što će obrazovati visoko kompetentne stručnjaka spremne na brzu prilagodbu izazovima suvremenog globalnog tržišta, nego i zato što će ih podučiti kako suvereno odgovoriti na različite kompetitivne situacije.

 

STEČENE KOMPETENCIJE NA PROGRAMU:

Diplomski sveučilišni studij Demokracija i društvena otpornost suvremene države  osmišljen je za obrazovanje stručnjaka koji će se baviti diplomacijom, međunarodnim i međukulturalnim studijima te političkim studijima. Potreba za takvim stručnjacima proizlazi iz hrvatskog tržišta rada, internacionalizacije i globalizacije gospodarstva, ulaska Hrvatske u EU, odnosa Izraela prema EU i, općenito, njegove međunarodne pozicije. Studenti Programom stječu vještine razumijevanja, formuliranja i raščlambe procesa, strategije i pitanja međuovisnosti, međunarodne suradnje i kulturne diplomacije.

Program ovog diplomskog sveučilišnog studija zahtijeva interdisciplinarni pristup kao nužnost u dobu globalne politike, međunarodne ekonomije, migracije i ljudskih prava, klimatskih promjena, nejednakosti spolova, rasnih pitanja i terorizma. Različitost ponuđenih kolegija (od komparativne umjetnosti do subjektivne dobrobiti pojedinca u društvu i umejtne inteligencije) omogućuje sinergiju glavnih ciljeva programa: obrazovanje kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka koji prepoznaju i poštuju načela demokracije te prijenos znanja studentima o pitanjima demokratskih vrijednosti i otpornosti, omogućujući im da, kad postanu dio tržišta rada, brzo prevladaju i prilagode se različitim izazovima koje donosi suvremeno društvo. Stoga će studenti steći znanja i kompetencije iz područja globalne politike, izraelske i hrvatske povijesti, književnosti i filma, prava, kibernetičke sigurnosti, umjetne inteligencije, geografije i diplomacije. Vještine i kompetencije stečene u ovom studijskom programu omogućit će im zapošljavanje u javnom prostoru, politici, međunarodnim poslovima, diplomaciji, kulturi, turizmu, trgovini ili medijima, itd. Te su profesionalne uloge potrebne jer su u 21. stoljeću bilateralni i multilateralni odnosi sve važniji. Rastuća međuovisnost i međunarodna suradnja zahtijevaju stručnjake koji su vješti u održavanju i promicanju političkih, gospodarskih i društvenih veza između širokog spektra dionika. Ta su pitanja ključna za mnoge aspekte života, uključujući vanjsku politiku, poslovni svijet i kulturne aktivnosti.

 

CILJEVI PROGRAMA:

Diplomski sveučilišni studij Demokracija i društvena otpornost suvremene države ima za cilj jačanje veza između Hrvatske, Izraela i šire društvene zajednice, s ciljem istraživanja i prilagodbe europskom prostoru. Diplomatski odnosi između Hrvatske i Izraela uspostavljeni su u travnju 1997. godine, nakon osamostaljenja Hrvatske. U Zagrebu je osnovan i Hrvatsko-izraelski poslovni klub koji omogućuje široj poslovnoj zajednici da ojača poslovne sveze, ne samo na bilateralnoj, nego  i na multilateralnoj razini. Hrvatska ima veleposlanstvo u Tel Avivu i četiri počasna konzulata u drugim područjima Izraela. Izrael ima veleposlanstvo u Zagrebu. Ove čvrste diplomatske veze čine temelj ovog diplomskog programa i služe kao podloga i umrežavanje koje diplomirani studenti moraju učvrstiti i proširiti.

 

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA:

Nakon završetka ovog studija diplomanti će biti kvalificirani za rad na poslovima za koje je potrebna diplomska sveučilišna diploma. Diplomirani stručnjak za javne politike i diplomaciju u modernom društvu moći će obavljati različite poslove u diplomaciji, politici, izdavaštvu, medijima te raznim znanstvenim, društvenim i kulturnim institucijama. Stjecanje interdisciplinarne istraživačke prakse, stoga, otvara mogućnosti za profesinalne aktivnosti u različitim administrativnim i javnim tijelima, administraciji u kulturi, turističkom sektoru, novinarstvu i izdavaštvu, u odnosima s javnošću u privatnom sektoru, menadžmentu u javnom sektoru, u nevladinim udrugama i drugim sličnim organizacijama. Po završetku diplomskog studija student će biti osposobljen za daljnji studij na poslijediplomskom studiju kao i za znanstveno-istraživački rad.

 

DIPLOMA:

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

        Magistar javnih politika i diplomacije

 

UVJETI UPISA:

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Interdisciplinarno područje znanosti (humanističke i društvene znanosti)

Trajanje studijskoga programa

2 godine (4 semestra)

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

60 (120)

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završen sveučilišni prijediplomski studij; sveučilišni diplomski studij; sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, sveučilišni specijalistički studij odnosno četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme, odgovarajući stručni prijediplomski, diplomski ili dodiplomski studij, uz polaganje razlikovnih ispita. Svi kandidati prolaze razredbeni postupak kao uvjet upisa na studij.

 

NASTAVNICI I SURADNICI NA PROGRAMU:

 

Predmet

Nastavnici i suradnici

Podrijetlo moderne nacionalne države

Josip Vrandečić, Marko Rimac, Nikša Varezić, Andrea Feldman, Naida Mihal-Brandl

Podrijetlo izraelske države

Ivan Matijević, Ruth Eitan

Podrijetlo hrvatske države

Aleksandar Jakir, Josip Vrandečić, Tonija Andrić, Ivan Matijević, Marko Rimac, Nikša Varezić, Zvonimir Forker, Andrijana Perković Paloš

Zajednica i otpornost

Sanja Stanić, Ivanka Buzov, Merav Moshe-Grodofsky

Društvo i religija

Ankica Marinović, Ori Lev

Teritoriji i granice

Nikola Glamuzina, Marko Rimac, Erez Tzfadia

Izazovi demokracije

Bruno Ćurko, Mouli Bentman

Komparativna vladavina

Željko Radić, Petar Bačić

Obrazovne politike u Europi

Ivana Batarelo Kokić

Komparativna umjetnost

Vedran Barbarić, Ivana Prijatelj Pavičić, Shalom Sabar, Ivana Čapeta Rakić, Silva Kalčić, Dalibor Prančević, Ana Torlak

Književnost i identitet

Gordana Galić Kakkonen, Nikica Mihaljević, Lucijana Armanda Šundov

Kibernetička sigurnost

Tonči Prodan, Josip Kasum, Damir Mihanović

Hrvatsko-izraelski odnos

Dragan Primorac, Illan Mor

Društvene prekretnice u filmu

Brian Willems, Dan Oki (Slobodan Jokić), Srećko Jurišić

Nacionalni identitet u glazbi

Ivana Tomić Ferić, Maja Milošević Carić, Tamara Jurkić Sviben

Interkulturalno glazbeno obrazovanje

Snježana Dobrota, Marijo Krnić

Izazovi migracija I ljudska prava

Marita Brčić Kuljiš, Ori Lev, Erez Tzfadia

Umjetna inteligencija

Virginia Dignum, Antonija Mijatović

Ekonomska analiza stanja i tržišta

Snježana Pivac, Maja Mihaljević Kosor, Vladimir Šimić

Poduzetništvo i inovacije

Renata Relja, Toni Popović, Tea Gutović, Frane Šesnić

Moderna diplomacija i odnosi s javnošću

Ivana Bilić, Kolinda Grabar Kitarović, James Brendan Foley

Načela znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima

Ana Marušić, Darko Hren

Mediteran kao kolijevka multikulturalizma

Gloria Vickov, Antonela Marić, Bruno Ćurko, Magdalena Joanna Nowak, Iwona Sakowicz-Tebinka, Barbara Klassa

Subjektivna dobrobit pojedinca u društvu

Tonća Jukić, Ina Reić Ercegovac

Učenje zalaganjem (service-learning) u suvremenom društvu

Ivana Bilić, Ivana Jadrić

Diplomski rad

 

 

 

CIJENA STUDIJA:

Školarina:

  • 1. godina: 6.000,00 EUR
  • 2. godina: 6.000,00 EUR

 

KONTAKT:

prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Antonela Marić

         antonela@ffst.hr

          dekanat@ffst.hr

        info.drims@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Gorana Fučko, dipl. nov.

tel: 021/545-563

          gfucko@ffst.hr  

 

 


Repozitorij

Prezentacija

DEMOKRACIJA I DRUŠTVENA OTPORNOST SUVREMENE DRŽAVE

 


Obavijesti

31.05.2023
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 1. Uvjeti za podnošenje prijave: Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su prethodno završile sveučilišni prijediplomski studij; sveučilišni diplomski studij; sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, sveučilišni specijalistički studij odnosno četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme. Studij mogu upisati i osobe koje su prethodno završile odgovarajući stručni prijediplomski, diplomski ili dodiplomski studij, uz polaganje razlikovnih ispita. Svi kandidati prolaze razredbeni postupak kao uvjet upisa na studij. 2. Kvota: 30 upisnih mjesta 3. Prijava: Registracija i prijava za upis se vrše elektronički, slanjem dokumentacije u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) na adresu elektroničke pošte: admissions.drims@ffst.hr (Subject: DRIMS Admissions – Ime Prezime) ili slanjem kompletne dokumentacije redovitom poštom na adresu Poljička cesta 35, 21 000 Split s naznakom  na omotnici „DRIMS Admissions – Ime Prezime“. Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za prijavu : Prijavni obrazac (  prijavnica ); Životopis (Europass format;  https://www.europass.hr/europass-dokumenti/zivotopis  ); Fotografija (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi); Preslika dokaza o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane te putovnica za strane državljane); Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na diplomski studij DRIMS u Splitu (500-800 riječi); Preslika dokaza o završetku odgovarajućeg studija, potvrda ili preslika diplome. Izvornik je potrebno donijeti na uvid kod upisa. Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, mora biti propisno ovjeren (Apostille pečat i sl.) kao dokaz vjerodostojnosti isprave te preveden po ovlaštenom sudskom tumaču. Iznimno, dokumente izdane na engleskom jeziku te srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi. Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika niti su završili srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje u obrazovnom sustavu engleskog govornog područja dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također priznaju. Pristupnici koji, u trenutku prijave nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika, mogu pristupiti testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu u jednom od naknadno određenih termina.   Dokaz o uplati naknade postupka po prijavi, uplaćenih na račun:           Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska           Primatelj: Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska IBAN: HR5124070001100571320 BIC (SWIFT): OTPVHR2X   90 Eura za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika. Podaci za uplatnicu: Svrha plaćanja: " DRIMS Selection "             Poziv na broj odobrenja: HR00 31016-1 180 EUR za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Podaci za uplatnicu: Svrha plaćanja: " DRIMS Selection+English "             Poziv na broj odobrenja): HR00 31016-6 (NB: Iznos naknade za postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik) Važno: Pristupnici koji su završili prethodni studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Sveučilištu u Splitu (Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split) uputiti zahtjev za priznavanjem inozemne visokoškolske kvalifikacije te prijavnoj dokumentaciji priložiti kao dokaz o podnesenom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja. Dodatni dokumenti: Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom razredbenog postupka: pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja). Rokovi zaprimanja prijava : od 1. lipnja do 28. srpnja 2023. godine u ljetnom roku te od 21. kolovoza do 4. rujna 2023. u jesenskom roku (u slučaju nepopunjavanja upisne kvote na ljetnom roku). 4. Razredbeni postupak Pristupnici koji su dostavili valjanu dokumentaciju ulaze u razredbeni postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis, najkasnije do 01. rujna 2023. g. za prijave u ljetnom roku, odnosno do 8. rujna 2023.g. za prijave u jesenskom roku. Na dan online intervjua, najmanje 90 minuta prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje. Tijekom online intervjua koji će se obaviti na engleskom jeziku, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se vrednovati prema kriterijima koje utvrdi Povjerenstvo. Rezultati razredbenog postupka objavit će se najkasnije do 18.9.2023. godine. 5. Godišnja školarina Sveučilišni diplomski studij DEMOCRACY AND RESILIENCE IN MODERN SOCIETY (DRIMS) traje dvije godine, a godišnja školarina iznosi 6 000 EUR . 6. Upisi : Upisi: od 19. do 29. rujna 2023. godine. Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na ranglisti, do ispunjenja upisne kvote, temeljem bodova ostvarenih na razredbenom postupku. Pristupnici trebaju uplatiti punu cijenu godišnje školarine najkasnije tjedan dana od dana objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij (najkasnije do 25. rujna 2023.g.). Pristupnici koji ne izvrše uplatu u navedenom roku gube pravo upisa na studij. Uplatom školarine pristupnik se smatra upisanim na studij. Uplaćena školarina je nepovratna, osim u slučaju da se studij ne pokrene zbog nedovoljnog broja upisanih. Trošak transakcije snosi isključivo pristupnik. Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis: Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis , prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku ili ovjerenoj preslici: dokaz o državljanstvu (putovnica za strane državljane, domovnica za hrvatske državljane, priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani.) dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika (strani državljani moraju priložiti i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Split) presliku ranije stečenog zvanja/diplome (izvornik na uvid) rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka studiranja (samo za pristupnike s inozemnom obrazovnom kvalifikacijom) dokaz o jednokratnoj uplati godišnje školarine fotografiju u boji (formata 3,5cm x 4,5cm) presliku važeće osobne iskaznice/identifikacijske isprave rodni list (moguće ishoditi putem sustava e-Građani) Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika, ne pokrene studij. Za daljnje upite i informacije:  info.drims@ffst.hr
21.04.2023
https://youtu.be/607L0rGyv1o