MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPISI

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U 1. GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA DEMOCRACY AND RESILIENCE IN MODERN SOCIETY (DRIMS) U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


1. Uvjeti za podnošenje prijave:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su prethodno završile sveučilišni prijediplomski studij; sveučilišni diplomski studij; sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, sveučilišni specijalistički studij odnosno četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme. Studij mogu upisati i osobe koje su prethodno završile odgovarajući stručni prijediplomski, diplomski ili dodiplomski studij, uz polaganje razlikovnih ispita. Svi kandidati prolaze razredbeni postupak kao uvjet upisa na studij.

2. Kvota: 30 upisnih mjesta

3. Prijava:
Registracija i prijava za upis se vrše elektronički, slanjem dokumentacije u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) na adresu elektroničke pošte: admissions.drims@ffst.hr (Subject: DRIMS Admissions – Ime Prezime) ili slanjem kompletne dokumentacije redovitom poštom na adresu Poljička cesta 35, 21 000 Split s naznakom  na omotnici „DRIMS Admissions – Ime Prezime“.


Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za prijavu:
•    Prijavni obrazacprijavnica );
•    Životopis (Europass format, https://www.europass.hr/europass-dokumenti/zivotopis); 
•    Fotografija (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi);
•    Preslika dokaza o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane te putovnica za strane državljane);
•    Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na diplomski studij DRIMS u Splitu (500-800 riječi);
•    Preslika dokaza o završetku odgovarajućeg studija, potvrda ili preslika diplome. Izvornik je potrebno donijeti na uvid kod upisa. 
 

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, mora biti propisno ovjeren (Apostille pečat i sl.) kao dokaz vjerodostojnosti isprave te preveden po ovlaštenom sudskom tumaču. Iznimno, dokumente izdane na engleskom jeziku te srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi. 
•    Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika niti su završili srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje u obrazovnom sustavu engleskog govornog područja dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također priznaju. Pristupnici koji, u trenutku prijave nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika, mogu pristupiti testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu u jednom od naknadno određenih termina.

•    Dokaz o uplati naknade postupka po prijavi, uplaćenih na račun:

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska
Primatelj: Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska
IBAN: HR5124070001100571320
BIC (SWIFT): OTPVHR2X

o    90 Eura za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika. 
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "DRIMS Selection"
Poziv na broj odobrenja: HR00 31016-1


o    180 EUR za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "DRIMS Selection+English"
Poziv na broj odobrenja): HR00 31016-6
(NB: Iznos naknade za postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik)
Važno:
Pristupnici koji su završili prethodni studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Sveučilištu u Splitu (Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split) uputiti zahtjev za priznavanjem inozemne visokoškolske kvalifikacije te prijavnoj dokumentaciji priložiti kao dokaz o podnesenom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja

Dodatni dokumenti:
Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom razredbenog postupka: pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).


Rokovi zaprimanja prijava: od 1. lipnja do 28. srpnja 2023. godine u ljetnom roku te od 21. kolovoza do 4. rujna 2023. u jesenskom roku (u slučaju nepopunjavanja upisne kvote na ljetnom roku).

4. Razredbeni postupak
Pristupnici koji su dostavili valjanu dokumentaciju ulaze u razredbeni postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis, najkasnije do 01. rujna 2023. g. za prijave u ljetnom roku, odnosno do 8. rujna 2023.g. za prijave u jesenskom roku.
Na dan online intervjua, najmanje 90 minuta prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje. Tijekom online intervjua koji će se obaviti na engleskom jeziku, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se vrednovati prema kriterijima koje utvrdi Povjerenstvo. 


Rezultati razredbenog postupka objavit će se najkasnije do 18.9.2023. godine.

5. Godišnja školarina
Sveučilišni diplomski studij DEMOCRACY AND RESILIENCE IN MODERN SOCIETY (DRIMS) traje dvije godine, a godišnja školarina iznosi 6 000 EUR.

6. Upisi:
Upisi: od 19. do 29. rujna 2023. godine.
Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na ranglisti, do ispunjenja upisne kvote, temeljem bodova ostvarenih na razredbenom postupku. 
Pristupnici trebaju uplatiti punu cijenu godišnje školarine najkasnije tjedan dana od dana objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij (najkasnije do 25. rujna 2023.g.). Pristupnici koji ne izvrše uplatu u navedenom roku gube pravo upisa na studij. Uplatom školarine pristupnik se smatra upisanim na studij. Uplaćena školarina je nepovratna, osim u slučaju da se studij ne pokrene zbog nedovoljnog broja upisanih. Trošak transakcije snosi isključivo pristupnik.

Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis:
Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
•    dokaz o državljanstvu (putovnica za strane državljane, domovnica za hrvatske državljane, priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani.)
•    dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika (strani državljani moraju priložiti i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Split)
•    presliku ranije stečenog zvanja/diplome (izvornik na uvid) 
•    rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka studiranja (samo za pristupnike s inozemnom obrazovnom kvalifikacijom)
•    dokaz o jednokratnoj uplati godišnje školarine
•    fotografiju u boji (formata 3,5cm x 4,5cm)
•    presliku važeće osobne iskaznice/identifikacijske isprave
•    rodni list (moguće ishoditi putem sustava e-Građani)

Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika, ne pokrene studij.

Za daljnje upite i informacije: info.drims@ffst.hr