MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

19.12.2022

Smotra Sveučilišta u Splitu

U petak, 16. 12., Filozofski fakultet se uspješno predstavio maturantima na Smotri Sveučilišta u Splitu. Zahvaljujemo doc. dr. sc. Suzani Tomaš na izvrsnoj organizaciji i kolegicama i kolegama koji su prezentirali naš Fakultet: Bruno Barać, Daniela Petrušić, dr. sc. Bojan Babin, doc. dr. sc. Eni Buljubašić, Tea Gutović, Iskra Tomić Kaselj, Stipe Balajić, Stana Kožul, Ivan Tomičić i Frane Prpa. 

Smotra sveučilišta 2022

Popis obavijesti