MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

STUDENTSKA MOBILNOST

Jeste li znali da kao student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu možete dobiti stipendiju za

- studijski boravak u inozemstvu?
- stjecanje radnog iskustva u državama članicama EU prije ili neposredno nakon završetka studija?

STUDIJSKI BORAVAK U INOZEMSTVU 

U sklopu programa Europske unije  Erasmus+ studenti Filozofskog fakulteta imaju mogućnost provesti jedan semestar studija na bilo kojem od partnerskih sveučilišta u inozemstvu, s kojim je sklopljen bilateralni ugovor za razmjenu studenata za njihovo područje studija. Popis sveučilišta i broj dostupnih mjesta objavljuju se u sklopu natječaja koje raspisuje Sveučilište

Studenti imaju pravo pohađati nastavu  te polagati ispite, a po povratku na matični studij svi položeni ispiti evidentiraju se i priznaju zajedno sa stečenim ECTS bodovima,  sukladno Ugovoru o učenju,  te Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu. Studenti imaju pravo i na stipendiju za pokrivanje životnih troškova za vrijeme mobilnosti.

Više o programu ERASMUS+ za studente Sveučilišta u Splitu pročitajte ovdje.

Studenti  se također mogu kandidirati za  Freemover stipendije u sklopu Srednjeeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije CEEPUS 

Rok za prijavu  je 30. studeni svake godine. Više o načinu prijave pročitajte ovdje

Upute za studente koji su odabrani za mobilnost u okviru programa Erasmus+ pročitajte ovdje.

 

 STRUČNA PRAKSA

Osim studijskog boravka, u sklopu programa Erasmus+ raspisuju se i natječaji za stipendije za stjecanje radnog iskustva - stručno osposobljavanje u državama članicama EU. Natječaji za dodjelu stipendija kao i ponude stručne prakse objavljuju se više puta godišnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. Traineeship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org ili www.erasmusintern.org i dr.   Studenti mogu i samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo kroz stručnu praksu. Sa studentima koji odlaze na stručnu praksu, sklapa se Ugovor o stručnoj praksi kojim se definira opis poslova i ciljane kompetencije.

MEĐUNARODNA NASTAVNA BAZA FILOZOFSKOG FAKULTETA 

Filozofski fakultet potpisao je dana 9. prosinca 2020. i sporazum o međunarodnoj suradnji s Institutom „San Leone Magno“ u Rimu kojim se predviđa suradnja na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Sporazumom je definirano da Institut postaje međunarodna nastavna baza Filozofskog fakulteta. Jedan od glavnih ciljeva je ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, budućim nastavnicima, omogućiti stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi stranih jezika i pružanje potpore učenicima Instituta San Leone u svladavanju gradiva i razvoju komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku te rad na projektima poput pripremnih tečajeva za Cambridge ispite, govorništva i organizacije Debatnog kluba.

Studenti završnih godina diplomskog studija te studenti doktorskog studija imat će mogućnost dobivanja stipendije Erasmus+ u svrhu stručne prakse u trajanju od 6 do 12 mjeseci odnosno World of Work Experience Eramus + stipendije za stručnu praksu  u međunarodnoj nastavnoj bazi u trajanju do 2 mjeseca. Prezentaciju Instituta San Leone Magno pogledajte ovdje. Poziv studentima Filozofskog fakulteta i poruku dobrodošlice ravnateljice Instituta pogledajte ovdje

 

PRIZNAVANJE REZULTATA STUDIJA/ STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, članak 14. i 15.,  rezultati studijskog boravka u inzemstvu (položeni ispiti, ocjene, ECTS bodovi), kao i rezultati stručne prakse upisuju se u Dodatnu ispravu o studiju /Diploma Supplement koja se dodjeljuje na kraju studija, a studenti se oslobađaju obveze polaganja ispita na matičnom studiju sukladno Ugovoru o učenju. 

O kompatibilnosti studijskih programa kao i o načinu priznavanja rezultata studija u inozemstvu odlučuju odsječki ECTS povjerenici

ODSJEK odsječki ECTS povjerenici e-mail
Hrvatski jezik i književnost Tanja Brešan Ančić bresant@ffst.hr 
Engleski jezik i književnost Danijela Šegedin Borovina dsegedin@ffst.hr 
Talijanski jezik i književnost Andrea Rogošić arogosic@ffst.hr 
Njemački jezik i književnost Marijana Erstić merstic@ffst.hr
Povijest Zvonimir Forker zforker@ffst.hr 
Povijest umjetnosti Dalibor Prančević dalibor@ffst.hr 
Filozofija Marita Brčić Kuljiš mbrcic@ffst.hr
Sociologija  Toni Popović tpopovic1@ffst.hr
Pedagogija Anita Mandarić amandari@ffst.hr
Rani i predškolski odgoj Tea Tereza Vidović-Schreiber tvidovic@ffst.hr  
Učiteljski studij Marijo Krnić mkrnic@ffst.hr
Psihologija Bruno Barać bbarac@ffst.hr

 

Vodič za korisnike ECTS-a 

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić, mag. Europskih studija

tel: 021 329 290

e-mail: ljubicic@ffst.hr


10.05.2022

Jeste li spremni za tržište rada XXI stoljeća? (last minute call)

Kako poslodavcima dokazati da su kompetencije iz područja društvenih i humanističkih znanosti, poput sposobnosti analitičkog i kritičkog mišljenja, pregovaranja, koordiniranja i upravljanja ljudima, zapravo ključne za uspješno rješavanje globalnih problema i postizanje ciljeva održivog razvoja?

U sklopu projekta SHOUT, steknite kompetencije iz

a svoja znanja i vještine primijenite u praksi, na konkretnim radnim zadacima, u konkretnim radnim organizacijama (nastavnim bazama UNIST) u Hrvatskoj ili - uz stipendiju koja pokriva putne i životne troškove (cca 2000 eura za 6 tjedana)- kod inozemnih projektnih partnera, a pod mentorstvom svojih nastavnika, i na taj način steknite dragocjeno radno iskustvo, preporuke poslodavaca, ali i 5 ECTS bodova.

Preostalo nam je još nekoliko stipendija za odlazak u inozemstvo i još nekoliko mjesta u nastavnim bazama Fakulteta. Prijavite se!

Za sve informacije možete se obratiti

Voditelju projekta: doc.dr.sc. Bruno Ćurko. bcurko@ffst.hr

Voditeljici Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću, Erasmus koordinatorici Fakulteta: Tamara Ljubičić, ljubicic@ffst.hr

Popis obavijesti