MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU


27.11.2023

Najava predavanja: Dizajnerske prakse u muzejskoj komunikaciji, 30.11.2023.

Dana 30.11.2023. u P17 održat će se predavanje Dizajnerske prakse u muzejskoj komunikaciji. Gostujuće predavanje održat će predstavnici Clinica studio d.o.o., izv.prof. Vedran Kasap s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ozana Ursić, mag.art. Predavanje će predstaviti praktične aspekte rada na dizajnu i produkciji muzejskih i galerijskih postava te opreme interpretacijskih centara, na kojima su predstavnici ovog renomiranog studija radili u sklopu svoje dosadašnje uspješne karijere.

Predavanjem će moderirati naslovna asistentica, dr.sc. Jelena Jovanović, kustosica Arheološkog muzeja u Splitu. Kolegica Jovanović prethodno će održati uvodno predavanje naslova Kako napraviti arheološku izložbu?, na temu izložbene djelatnosti u Arheološkom muzeju u Splitu, s naglaskom na izložbu Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa.

Početak uvodnog predavanja je u 14 sati, a gostujućeg predavanja u 15 sati. Predavanje je obvezno za studente 1. godine diplomskog studija PU, a dobrodošli su svi zainteresirani studenti i nastavnici.

 fotografije: Clinica studio d.o.o.

Popis obavijesti