MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2

Šifra: 120221
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Dobrota
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Dobrota - Seminar

dr. sc. Daniela Petrušić - Ostale glazbene vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Ostale glazbene vježbe 30
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osmišljavanje, planiranje i provođenje glazbenih aktivnosti u institucijskom kontekstu. Osposobljavanje za samostalno izvođenje različitih oblika glazbenih aktivnosti, integriranje različitih glazbenih aktivnosti u svakodnevne odgojno-obrazovne prakse. Upoznati studente s prilagođenom umjetničkom glazbenom literaturom za djecu. Razvijanje individualnih interpretativnih sposobnosti, pjevanja,sviranje, slušanje glazbe, prirode instrumenta i tehnike sviranja. Razvijanje vještina i sposobnosti (pjevanje sviranje) u funkciji skupnog muziciranja (ritmičnost, dinamički kontrasti, tempo, izražajno izvođenje). Razvoj intonativnih sposobnosti i ritamske senzibilnosti predškolskog djeteta; Glazbene priče i glazbeni igrokazi; Tonsko slikanje u instrumentalnoj glazbi, glazbeni doživljaj djeteta; Glazba u kulturnom/multikulturnom razvoju djeteta; Orffov instrumentarij u glazbenoj odgojno-obrazovnoj praksi; Glazba za dijete i utjecaj medija; Žanrovi zabavne glazbe u odgoju djeteta; Instrumenti kao zvučni likovi, npr. S. Prokofjev: Peća i vuk; Asocijativno slušanje i glazbeni doživljaj (na primjeru Karnevala životinja, svih 14 stavaka, C. Saint-Saensa ili neki drugi primjer; Pjevanje i sviranje u razvoju reprodukcije glazbe; Glazbeno-kreativan odgojitelj; Glazbeni izražajni elementi u odgojno-obrazovnim područjima i aktivnostima; Individualne i kolektivne glazbene igre; Odgajatelj i dječja glazbena kreativnost i stvaralaštvo; Glazboterapija i dijete s posebnim potrebama.
Ishodi učenja:
 1. Upoznati osnove vokalne tehnike.
 2. Svirati neki harmonijski instrument i instrumente Orffovog instrumentarija.
 3. Poučiti djecu svirati neke instrumente iz Orffovog instrumentarija (udaraljke).
 4. Izvoditi melo-ritamske vježbe.
 5. Sudjelovati i nastupati u zboru ili dječjem ansamblu ili pjevačkoj klapi ili folklorno -
  plesnoj skupini u funkciji skupnog muziciranja.
 6. Uz sviranje usvojiti umjetničke i narodne pjesme u cilju skupnog muziciranja i
  izražajnog izvođenja.
Literatura:
 1. Zapjevajmo radosno. Metodički priručnik za odgojitelje, studente i roditelje., , Marić, Ljerka; Goran, Ljiljana, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2012.
 2. Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima, , Gospodnetić, Heda, Zagreb: Mali profesor, 2015.
Preporučena literatura:
 1. Music in Early Childhood: Multi-disciplinary Perspectives and Inter-disciplinary Exchanges, , Young, Susan, Ilari, Beatriz (eds.), Springer, 2019.
 2. Music Learning and Teaching in Infancy, Childhood, and Adolescence, , McPherson, Gary E.; Welch, Graham F., Oxford: Oxford University Press, 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: