MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

HRVATSKA JEZIČNA BAŠTINA

Šifra: 185102
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga
Izvođači: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznati hrvatsku jezičnu baštinu s posebnim obzirom na srednjodalmatinsko područje te istražiti jezična obilježja čakavskih i štokavskih govora na tom području kako bi studenti kao budući učitelji mogli u nastavi kompetentno njegovati zavičajni govor učenika.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Uvjeti za upis predmeta: odslušani predmeti Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2.
Ulazne kompetencije: napredna razina poznavanja hrvatskoga standardnoga jezika.

PREDAVANJA
1. Hrvatska jezična baština u vremenu i prostoru s posebnim obzirom na srednjodalmatinsko područje.
2. Jezična baština i okomita dvojezičnost.
3. Razlikovna gramatika mjesnih govora.
4. Rječnik zavičajnih riječi.
5. Čakavska jezična baština.
6. Čakavski književni jezik u Marulićevo doba.
7. Suvremeno čakavsko književno stvaralaštvo i prevodilaštvo.
8. Štokavska jezična baština.
9. Štokavska ikavica u usmenoj književnosti.
10. Dječje pisano stvaralaštvo na zavičajnom idiomu.
11. Splitski govor nekad i danas.
12. Jezične osobitosti splitskoga govora.
13. Jezične osobitosti govora srednjodalmatinskih otoka.
14. Jezične osobitosti govora splitskoga zaleđa.
15. Pisano stvaralaštvo studenata na zavičajnom idiomu.
Ishodi učenja:
 1. prepoznati važnost narječja u hrvatskoj kulturi i oblikovanju jezika hrvatske
  književnosti u prošlosti i sadašnjosti;
 2. objasniti ulogu narječja u komunikacijskoj praksi
 3. definirati razlikovnu gramatiku
 4. usporediti jezična obilježja čakavskih i štokavskih govora na srednjodalmatinskom području s jezičnim obilježjima standardnoga jezika
 5. analizirati čakavske i štokavske tekstove
 6. stvoriti tekst na svojem zavičajnom idiomu
Literatura:
 1. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Poglavlje Dijalekti i dijalektologija,, Težak, Stjepko., Školska knjiga., 1996.
 2. Jezična baština: lingvostilistička hrestomatija hrvatske književnosti od kraja 15. do početka 19. stoljeća, , Vončina, Josip, Književni krug, 1988.
 3. Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje., , Lisac, Josip, Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga., 2009.
Preporučena literatura:
 1. Razlikovna gramatika mjesnoga govora u Neoriću, Školski vjesnik, god. 52., br. 3/4., , Bampa Listeš, Silvana, , 2003.
 2. Splitski govor od vapora do trajekta: po čemu će nas pripoznavat., , Jutronić, Dunja, Split: Naklada Bošković., 2010.
 3. Frazeologija splitskog govora s rječnicima., , Menac, Antica; Menac Mihalić, Mira, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2011.
 4. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj., , Menac Mihalić, Mira, Zagreb: Školska knjiga i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2005.
 5. Povijest hrvatskoga književnoga jezika., , Moguš, Milan, Zagreb: Nakladni zavod Globus., 1993.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga:

  petkom 10,30  - 11,30 u kab. 215 i prema dogovoru na e-adresu milinovic@ffst.hr

  Lokacija: