MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2

Šifra: 120213
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Jelena Topić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razvoj integriranog kurikula u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Literatura:
  1. Duran, M.: Dijete i igra.
  2. http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/Psihologija_djecje_igre.pdf?ver=2017-09-08-103902-427
  3. Visković, I.: Odgojno-obrazovni aspekti igre djece i roditelja u obitelji. U B. Mendeš (ur.), Dijete, igra, stvaralaštvo.
  4. Miljak, A: Življenje djece u vrtiću
  5. Rade, R: Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja
  6. Peteh, M: Radost igre i stvaranja
  7. Velički, V: Pričanje priča - stvaranje priča
Preporučena literatura:
  1. Starc, B. i dr.: Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi
  2. Slunjski, E: Razvoj jezika i rane pismenosti u dječjem vrtiću. u: Hočevar, A. i Mažgon, J. (ur.). Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih i odraslih (zbornik prispekov)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: