MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3

Šifra: 120219
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Izvođači: Iskra Tomić Kaselj - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Branimir Mendeš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razvoj integriranog kurikula u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Literatura:
  1. Izostaviti poglavlje 3.
  2. Anka Došen-Dobud: Djeca otkrivaju tajne svijeta
  3. Poglavlja 3 i 6.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: