MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4

Šifra: 204140
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Branimir Mendeš
Izvođači: Iskra Tomić Kaselj - Vježbe u praktikumu

Iskra Tomić Kaselj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razvoj integriranog kurikula u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Literatura:
  1. Miljak, A: Razvojni kurikulum ranog odgoja
  2. (poglavlja 6 - 17)
  3. (poglavlje 2 i 3)
  4. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
  1. Britton, L: Montessori učenje kroz igru
  2. Rothcschild, J. i Daneils, E.R: Bogatstvo materijala kao izvor dječje spoznaje
  3. Slunjski, E: Kad djeca pišu, broje, računaju...
  4. Slunjski, E: Kad djeca istražuju...
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: